Obveze člana Kluba i KS-a

Član Kluba obvezan je izdavatelja članske iskaznice obavijestiti o svakoj promjeni osobnih podataka.

KS se obvezuje da će osobne podatke članova Kluba čuvati i koristiti isključivo za vlastite marketinške potrebe.

KS zadržava pravo promjene pravila Kluba kao i oduzimanja članske iskaznice (kartice) uz prethodnu pisanu izjavu.