Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Predstavljanje zbornika „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“

U povodu obilježavanja Dana Hrvatskog mariološkog instituta, na blagdan Blagovijesti u ponedjeljak, 9. travnja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen zbornik radova „Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije“. Riječ je o zborniku koji obuhvaća radove Mariološko-marijanskog simpozija održanog povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije, u Sisku od 4. do 6. prosinca 2015. godine. Zbornik je objavljen prošle godine u suizdavaštvu KBF-a i izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost.
Svečanom činu uz članove HMI-a, nazočio je i dekan KBF-a prof. dr. Mario Cifrak, kao i studenti KBF-a.
Predstojnik HMI-a i jedan od recenzenata zbornika prof. dr. Ivan Karlić naglasio je kako je zbornik plod istraživanja i izlaganja članova HMI-a, ali i drugih stručnjaka istraživača koji su bili na Mariološko-marijanskom simpoziju. Radi se o opsežnom dijelu s 18 priloga, čemu valja dodati predgovor urednice zbornika, te dodatak. Istaknuo je kako su autori pojedinih priloga stručnjaci, koji nisu nepoznati hrvatskoj javnosti jer su već objavili već nemali broj knjiga i članaka u svojim područjima. Upravo ta raznovrsnost znanstvenih pristupa središnjoj tematici jedan je od bogatih plodova koji susrećemo u zborniku radova. Ovdje su sabrani radovi stručnjaka iz različitih znanstvenih područja, te je središnja tema marijanska i mariološka tematika na području Sisačke biskupije obrađena doista u multidisciplinarnoj perspektivi: teološkoj, povijesno-umjetničkoj, arheološkoj, etnološkoj, glazbenoj, književnoj. Ta činjenica ukazuje između ostaloga na važnost i na veliki društveni interes za objavljivanje ovoga zbornika, a za hrvatsko jezično područje po svom obimu, znanstvenom pristupu, multidisciplinarnosti i cjelovitosti svakako predstavlja originalni prinos hrvatskoj teologiji, hrvatskoj umjetnosti i kulturi uopće. Uz jasnoću očekivanih ciljeva, radovi u zborniku pisani su preciznom znanstvenom metodologijom, popraćeni su mnoštvom izvora, domaćom i inozemnom literaturom, te je stoga ne samo značajan znanstveni doprinos područjima teologije, filozofije, umjetnosti i drugim područjima, nego je otvoren i temelj za daljnja proučavanja.
Znanstveni doprinos ovoga djela je više nego očigledan, te se ponajprije očituje u činjenici da su i središnja tema i njezina cjelovita provedba bez sumnje novost na hrvatskom govornom području. Premda se radi o mariološko-marijanskoj tematici, koja je prilično dobro zastupljena u hrvatskoj tradiciji i literaturi, ovaj zbornik radova otkriva neke činjenice koje su malo poznate ne samo široj javnosti, nego i užim znanstvenim krugovima. Na hrvatskim jezičnim prostorima do danas nemamo djelo koje bi na ovakav sveobuhvatan i multidisciplinaran način predstavilo spomenutu tematiku štovanja Majke Božje na području Sisačke biskupije i stoga ovaj zbornik radova pruža značajan znanstveni doprinos znanosti, umjetnosti i kulturi, rekao je Karlić.
Zamjenik predstojnika HMI-a sisački biskup Vlado Košić, domaćin spomenutoga simpozija, izrekao je zahvalu na zajedništvo u tom pothvatu svima koji su sudjelovali. Ovo je djelo svojevrsno ogledalo naše Sisačke biskupije iz kojeg se zrcali povijest, pobožnost teologija, arhitektura, likovna umjetnost, glazba i književnost tog našeg područja koje govore o BDM koju su naši stari štovali, a štuju i danas vjernici Sisačke biskupije. Ovaj zbornik je i prava riznica toga duhovnog blaga i stoga s pravom mogu reći da se mi u Sisačkoj biskupiji ovim zbornikom ponosimo. S ponosom mogu darivati ovu knjigu kao svojevrsni primjereni naš životni „credo". Naša katolička vjera čuvala je i sačuvala narod na području današnje Sisačke biskupije. To je Banovina, dio Korduna, Pounje, Pokuplje, Vukomeračko gorje, Posavina, Moslavina, dio Turopolja. Na tim područjima se teško živjelo, jer ratovi su pustošili i teško opustošili ta kraj: od turskih osvajanja i razaranja, dva svjetska rata, posebno onaj drugi, te Domovinski rat tijekom kojeg sam i sam bio na tom području kao župnik. Osim što su ta područja gubila ono najvažnije, a to su bili ljudi, tu su razarane i mnoge crkve, kuće i vrijednosti koje su se stoljećima stvarale, pa je to sve bilo teško obnoviti, i još se obnavlja, jer je uvijek trebalo počinjati iz početka. Pa se može sa sigurnošću reći da naš narod nije imao vjere, teško bi opstao. U tom hrvanju za opstanak naš narod osobito je podizao svoje oči i dušu prema Bogorodici, rekao je biskup Košić, te podsjetio kako je na području biskupije od 63 župe i župne crkve njih 11 posvećeno je Mariji, a također postoje i dva biskupijska svetišta Gora i Kloštar Ivanić.
Urednica zbornika i tajnica HMI-a doc. dr. s. Valerija Kovač kratko se osvrnula na smisao samoga štovanja Marije, te je podsjetila kako „imajući u vidu Marijino mjesto u Božjemu planu, njezinu ulogu u Kristovu spasenjskome djelu, i njezino posebno milosno dostojanstvo stvorenja pred Bogom, gotovo je razumljivo da se u sam nauk veoma rano, već od 2. st. počelo razvijati štovanje Marije. U početku temeljni je motiv štovanja Marije bila je vjera u utjelovljenje Sina Božjega, iz kojega se onda promatralo Mariju u njezinu posebnom odnosu sa svojim Sinom, ali ne na način da bi ju se uzvisivalo u božansku sferu, te time previdjelo ili umanjilo Kristovo djelo otkupljenja. Marija je najprije majka Sina Božjega, iz te perspektive ona je dobila svoju važnost za čitav ljudski rod, za sva vremena. Ona svoju ulogu majke nastavlja po preporuci svoga sina, koji njezinoj brizi povjerava sve svoje učenike. Kao majka Sina Božjega, Marija postaje i Majkom Crkve, našom majkom koja s nama ostaje trajno povezana". Nadalje je podsjetila kako su se kroz povijest razvili različiti oblici štovanja Marije i vjerničkoga odnosa prema njoj: pobožne molitve i čini, liturgijski oblici, duhovna literatura, svetišta, likovna, kiparska, glazbena ostvarenja, književna stvaralaštva, pučka tradicija i običaji, uporaba nabožnih predmeta i sličica, pokreti i udruge. „Kako se štovanje razvijalo, tako se širio i spektar sadržaja i vidova iz kojih se sve Marija promatrala i zazivala. Može se reći da je štovanje Marije stvorilo najbogatiju i najraznolikiju duhovnu baštinu kršćanstva, posebno katoličkoga svijeta. To se odražava i u ovome zborniku, koji ima opći i specifičan naslov, a posvećen je proučavanju univerzalno raširenoga štovanja Marije, ali u specifično određenom prostoru i puku Sisačke biskupije". U tom je vidu istaknula kako je na simpoziju i u zborniku na vidjelo izašla vrlo bogata marijanska baština, koja nije bila samo „vjerski dodatak" uobičajenomu životu puka s područja Sisačke biskupije, nego su njegova povijest, kultura, tradicija, svakodnevni i duhovni život bili prožeti odanošću Mariji, razmatranjem njezine povezanosti s Isusom Kristom, te molitvom za njezin zagovor, pomoć i zaštitu.
Govoreći o samim radovima, istaknula je kako su oni sukladno tematici koju obrađuju grupirani u tri šire shvaćena područja, te su unutar multidisciplinarnosti naglašena težišta unutar kojih su marijanske teme proučavane: povijesni tragovi, štovanje i pobožnost prema Majci Božjoj, umjetnička ostvarenja nastala marijanskim nadahnućem. Potom se osvrnula na ta tri područja, te na radove koje obuhvaćaju.

Na kraju je rekla da su „radovi u zborniku poput mozaik-kamenčića koji zajedno daju cjelovitu sliku o štovanju Marije na području Sisačke biskupije. Prezentiraju Marijin lik i njezinu važnost ne samo u Isusovu životu, nego i u životu vjernika, kao Majke Božje i Majke Crkve za sva vremena i područja. Ovaj zbornik u znanstvenom, duhovnom i kulturnom pogledu predstavlja bogatu marijansku baštinu Sisačke biskupije koja do danas živi u puku toga područja i nadahnjuje ga. Bogata marijanska baština s područja Sisačke biskupije koja je prikazana u ovom zborniku ostat će i dalje vrijedno blago ako nađe odjeka u osobnim životima pojedinaca, cijele biskupije, ali i svih nas ovdje prisutnih".
Dr. Stjepan Brebrić uime suizdavača Kršćanske sadašnjosti, osvrnuo se na suradnju HMI i KS, te je naglasio da „iako je riječ o dvije različite institucije, ipak po profesorima i onima koji su najznačajniji za KS koja ove godine obilježava 50 godina svoga djelovanja, isti su ljudi oni koji su omogućili nastanak i razvoj KS-a i HMI, i KBF-a koji se poklapa s poviješću KS-a". Govoreći pak o konkretnoj suradnji između KS-a i HMI istaknuo je područje nakladničke djelatnosti koja započinje od formalnog osnutka HMI-a, no podsjetio je i na „pretpovijest". Naime, KS je ostvarila svoju prvu filmsku produkciju, dokumentarni film „Katolička Crkva u Hrvata" koji je napravljen prema scenariju i tekstu Josipa Turčinovića, a po narudžbi nacionalnoga odbora Međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa koji je 1971. godine održan u Zagrebu. Film je prikazan sudionicima kongresa, jer se sudionike željelo upoznati s Crkvom domaćinom, s njezinom prošlošću i aktualnim problemima. „Kasnije slijedi suradnja u organizaciji kongresa i simpozija, a zbornici poput ovoga su plod radova povezanih s tim simpozijima, a do danas ih je objavljeno dvadesetak. Neki od njih su objavljeni kao zasebna izdanja. Što se tiče KS-a, ovo je 16. knjiga koja je objavljena u biblioteci 'Teološki radovi' u koji je do sada objavljeno oko 85 svezaka“, rekao je Brebrić te dodao:“ Što se Kršćanske sadašnjosti tiče, ovo je 16. knjiga u našoj biblioteci „Teološki radovi“, u kojoj smo do sada, uključujući zbornike s mariološko-marijanskih simpozija, objavili oko 85. svezaka. Impozantan je, očito, broj zbornika mariološko-marijanskih simpozija u ovoj biblioteci, koja je zamišljena tako hrabro i rizično već na počecima nakladničke djelatnosti Kršćanske sadašnjosti i svakako treba pohvaliti Hrvatski mariološki institut što je upravo zapaženo odgovorio ili pridonosio realizaciji ideje onih koji su pokretali biblioteku „Teološki radovi“, jer svi ti zbornici bez ikakve rezerve zadovoljavaju osnovne kriterije koji su postavljeni za ovu biblioteku: domaće izvorno znanstveno stvaralaštvo, koje ne zaostaje za takvim tijekovima i takvom razinom pristupa u svijetu. I k tome je riječ o „zreloj vjerskoj literaturi“, koja nam je potrebna, radi nas, ne radi toga da pokažemo drugima koliko smo u pogledu teološke pismenosti razvijeni, ne

Možda je istraživalačka i znanstvena razina nekada dosegnuta na višem, nekada na nešto nižem nivou, kao što je to slučaj i sa svim drugim znanstvenim obradama, ne samo kod nas, nego i drugdje. Svakako je to očekivano za publikacije kao što su zbornici, jer uz sve bogatstvo i interdisciplinarnost, postoji raznolikost u metodi i ciljevima, od autora do autora, kao i korisne dopune nosivim znanstvenim radovima, poput raznih priloga čija je svrha praktičnost, aktualizacija, ili popularizacija neke teme“.

Osvrćući se na područje mariologije, istaknuo je kako je „malo koje područje kod nas tako sustavno, tako kontinuirano i izvorno znanstveno obrađivano kroz proteklih 50 godina kao što je to područje mariologije, odnosno marijanske duhovnosti, kršćanske, katoličke kulture obilježene mariološko-marijanskom sastavnicom kao izrazitom i u nekim aspektima ključnim, a osobito u hrvatskome povijesnome prostoru. Uloga HMI u tome je nezamjenjiva i neprocjenjiva, a nama kao stalnome suradniku u nakladničkome dijelu toga velikoga pothvata iznimna je čast što smo djelom te velike znanstvene i znanstveno-populizatorske tradicije, tim više što svi pristupi mariološkim i marijanskim obradama od početka imaju jasan cilj dublje poruke, ali i širenja pobožnosti prema Majci Božjoj u skladu s općom tradicijom Crkve, kao i posebnosti naše hrvatske inačice te tradicije. Tako zbornici HMI imaju osim teološke vrijednosti, i redovite znanstvene disciplinarnosti kao dodatne vrijednosti i posve praktično duhovno i kulturalno značenje i potrebno je na sve načine održati taj slijed dobrih i uspješnih ostvarenja". (IKA)

Misao dana

Danas slavimo tvoju krizmu. Dugo si se za to pripremao, razbijao glavu mnogim pitanjima. Krenuo si tragom Boga, Isusa i Duha Svetoga, pronašao odgovore, ispitivao ih, odbacivao, mijenjao ih drugima. Sad sjedimo zajedno, nazdravljamo i veselimo se. Ovo nije dan kao ostala 364 u godini. Želimo ti Božji blagoslov, čestitamo. Vadimo pametne telefone, smijemo se u kameru, stavljamo fotografije ovoga posebnog dana na internet i sa svim ljudima na svijetu koji ove godine slave krizmu želimo ti: Neka Duh Sveti bude s tobom. Danas slavimo tvoju krizmu. Neka Duh Sveti bude s tobom sa svakim jutrom koje sviće i svake noći kad liježeš spavati. Neka te čuva, i kad ti glava bude kao ispražnjena, neka je napuni novim idejama. Kad stojiš pred golemim brdom, već sad bez daha i umornih nogu, neka te on žustro podigne. Pa i kad nemaš plan kamo želiš ići i ne znaš koji je pravi smjer, uzdaj se: Duh Sveti će ti pokazati kamo te vodi! (Stephan Sigg, “Što ti želim za krizmu”)

na vrh
×
Prijava
Poslati ćemo vam zaboravljenu lozinku
×
Registrirajte se kao novi web kupac
  • Kupujte naslove iz naše ponude
  • Primajte obavijesti o novim naslovima
  • Kreirajte svoju listu želja
  • Pratite povijest vaših narudžbi

Vaši podaci su zaštićeni i poznati samo uredništvu naše web stranice. Naša tvrtka se obvezuje da će s vašim podacima postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.