Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Sućut Kršćanske sadašnjosti u povodu smrti ing. Huberta Lehnera

U povodu smrti istaknutoga katoličkog laika, javnog i crkvenog djelatnika, novinara i publicista ing. Huberta Lehnera, velikoga prijatelja i dobročinitelja Kršćanske sadašnjosti, biskupu Ludwigu Schwarzu i cijeloj biskupiji Linz, pokojnikovoj rodbini, katoličkim novinarima i publicistima i svekolikoj katoličkoj javnosti u ime Kršćanske sadašnjosti izražavamo kršćansku sućut, zahvalnost, blizinu i povezanost u vjeri.

Kao uvjereni katolik i kršćanin ekumenskih širina ing. Hubert Lehner učinio je neizrecivo velike stvari na području medijskoga djelovanja i općenito katoličkoga izdavaštva, kako u svojoj domovini Austriji, na planu biskupije Linz i Austrijske biskupske konferencije, tako i u susjednim zemljama, tada još iza tzv. „željezne zavjese“, u koje je spadala i tadašnja Jugoslavija. Mi u Kršćanskoj sadašnjosti znamo da smo izgubili velikoga prijatelja i zagovaratelja, čovjeka jasnih i konciznih ideja i stavova i još jasnijih odluka i opredjeljenja da djeluje zauzeto i ciljano, koordinirano i ljudski dosljedno, prijateljski blisko, a ipak ozbiljno i poslovno.

Povezanost ing. Lehnera s Kršćanskom sadašnjosti, posebice s njezinim utemeljiteljima Josipom Turčinovićem, Vjekoslavom Bajsićem i Tomislavom Jankom Šagi-Bunićem, koji su svi već preminuli, seže u 1966. godinu kada se grupa mladih hrvatskih teologa, na krilima II. vatikanskog koncila, odlučila pokrenuti razgranatu izdavačku djelatnost. Ostvarenje toga poduhvata i danas je nezamislivo bez stvarne, ljudske i materijalne pomoći koju je na sebi svojstven način Kršćanskoj sadašnjosti priskrbio ing. Hubert Lehner. Višekratna putovanja ing. Lehnera s dr. Hannesom Sassmannom u Zagreb kao i ugošćivanje hrvatskih prijatelja u Austriji, posebice u Grazu, dogovori, planovi i sasvim konkretni oblici financijske pomoći pri osnutku Kršćanske sadašnjosti upisani su u temelje naše izdavačke kuće.

Premda su protagonisti odavno već preminuli, još se i danas u Kršćanskoj sadašnjosti prepričavaju zgode s tih susretanja, putovanja i sasvim konkretnih oblika stvarnog pomaganja. Pritom su se stvorile čvrste ljudske i crkvene veze koje su od osnutka Kršćanske sadašnjosti 1968. pa sve do pada komunizma u Hrvatskoj dale takve rezultate da se naša izdavačka kuća izdigla u najvećega kršćanskoga i katoličkog izdavača u onom dijelu Europe koji je stenjao pod komunizmom tiskajući knjige, poglavito Biblije na trinaest istočnoeuropskih jezika i podižući mostove između Istoka i Zapada.

Prigodom proslave 40. obljetnice Kršćanske sadašnjosti 21. veljače 2008. godine ing. Hubert Lehner obratio se znanstvenome skupu te, među ostalim, u svome pismu napisao: „S vrlo veliki poštovanjem mislim na tri vodeće osobe Kršćanske sadašnjosti: na Šagi-Bunića, Bajsića, Turčinovića. Svaki je od njih svojim specifičnim sposobnostima pridonio izgradnji nakladničke kuće, svaki je od njih radio doslovno 'dan i noć' i sva su se trojica zajedno borila s vanjskim poteškoćama, a često i s onima iz Crkve same (osobito mislim na nesporazume). Te su 'krjeposti' ovih ličnosti 'tajna uspjeha' – financijska pomoć izvana (koju sam dijelom ja osobno posredovao) bila je drugorazredna“.

Spomen na ing. Huberta Lehnera zlatnim je slovima upisan u našu izdavačku kuću, a po njoj u desetine tisuća onih koji su putem Kršćanske sadašnjosti mogli imati dobru, stručnu i pouzdanu kršćansku i katoličku literaturu te, posebice u doba komunizma ali i u vrijeme teškoga rata, držati priključak s teološkom i duhovnom misli Zapada. Podsjećanje na ing. Lehnera, podsjećanje je na same vlastite počeke koji nas obvezuju.

U duhu duboke zahvalnosti, sućuti i kršćanske blizine izražavamo ponos da smo bili povezani s takvim čovjekom i istinskim kršćaninom kakav je bio ing. Hubert Lehner.

U Zagrebu, 3. srpnja 2014.                            

Kršćanska sadašnjost

Sehr geehrter Bischof Ludwig Schwarz!

Zum Tode des Journalisten und Publizisten Hubert Lehner, eines herausragenden katholischen Laienschwar, eines Dienstleisters für Kirche und Öffentlichkeit, großen Freundes und Wohltäters der Kršćanska sadašnjost aus Zagreb, möchten wir Ihnen Herr Bischof Ludwig Schwarz und der ganzen Diozöse Linz, den Verwandten, allen katholischen Journalisten und Publizisten und der gesamten katholischen Öffentlichkeit im Namen der Kršćanska sadašnjost unser aufrichtiges christliches Beileid, unsere Dankbarkeit und Verbundenheit im Glauben ausdrücken.

Als gläubiger Katholik und Christ  der Ökumene hat Ing. Hubert Lehner Großes auf dem Gebiet der Medienwirkung und allgemein auf dem Gebiet des katholischen Verlagswesens vollbracht, ebenso so wie in seiner Heimat Österreich, auf dem Plan der Diozöse Linz und der österreichischen Bischofskonferenz so auch in den Nachbarländern, noch zu Zeiten des sogenannten „Eisernen Vorhangs“ zu denen auch das damalige Jugoslawien zählte.

Wir in der Kršćanska sadašnjost wissen um den Verlust  eines großen Freundes und Fürsprechers, eines Menschen klarer und präziser Ideen und Standpunkte und noch klarerer Entscheidungen und Festlegungen was sein Wirken betrifft, nämlich engagiert und zielgerichtet, koordiniert, menschenwürdig, freundschaftlich verbunden und dennoch seriös und geschäftlich.

Die Verbundenheit von Ing. Lehner  mit der Kršćanska sadašnjost, und insbesondere mit ihren Gründern Josip Turčinović, Vjekoslav Bajsić und Tomislav Janko Šagi-Bunić, die schon verstorben sind, geht noch auf das Jahr 1966 zurück, als sich eine Gruppe junger kroatischer Theologen dazu entschlossen hat auf der Basis des 2. Vatikanischen Konzils, eine umfangreiche Dienstleistung im Verlagswesen zu starten.

Die Schaffung dieses Unterfangens ist auch heute noch undenkbar ohne die wirkliche, menschliche und materielle Hilfe, die Hubert Lehner mit seiner einzigartigen Weise für die Kršćanska sadašnjost erworben hat. Mehrmalige Reisen von Ing. Hubert Lehner mit Dr. Hannes Sassmann nach Zagreb sowie die gastfreundschafliche Aufnahme kroatischer Freunde in Österreich und vorallem in Graz, Verabredungen, und gänzlich konkrete Finanzierungshilfen für die Grundsteinlegeung der Kršćanska sadašnjost sind fest in die Fundamente unseres Verlagshauses eingeschrieben.

Auch wenn die Protagonisten schon längst verstorben sind, so spricht man noch heute von den Begebenheiten dieser Begegnungen, Reisen und  völliger konkreter Formen wahrhaftiger Hilfe. Hierbei sind feste menschliche und kirchliche Verbindungen entstanden. Diese haben von der Grundsteinlegung der Kršćanska sadašnjost im Jahr 1968 bis zum Fall des Kommunismus in Kroatien, dazu geführt dass  unser Verlagshaus zum größten christlichen katholischen Herausgeber aufgestiegen ist und so zum Brückenbauer zwischen Ost und West wurde; und zwar in dem Teil Europas in dem sich das Verlegen von Bücher und insbesondere der Bibel unter dem Kommunismus als besonders schwierig gestaltet hat.

Anläßlich des 40-jährigen Jubiläums zum Bestehen der Kršćanska sadašnjost am 21.02.2008 hat Ing. Hubert Lehner, an die wissenschaftliche Gesellschaft gewandt, unter anderem in seinem Brief geschrieben: „Mit sehr großer Ehrfurcht denke ich da an drei führende Persönlichkeiten der Kršćanska sadašnjost, an Šagi-Bunić, an Bajsić, an Turčinović. Jeder einzelne von ihnen hat mit seinen eigenen spezifischen Fähigkeiten zum Ausbau des Verlagshauses beigetragen, jeder von ihnen hat Wort wörtlich ´Tag und Nacht´ durchgearbeitet und alle drei haben zusammen mit äußeren Widerständen gekämpft, und oftmals auch mit Widerständen aus der Kirche selbst (hier denke ich an die Missverständnisse). Doch es sind vorallem die Stärken dieser Persönlichkeiten die zum ´geheimen Erfolg´ beigetragen haben - die finanzielle Hilfe von außen (die ich zum Teil selbst beigetragen habe ) war hier zweitrangig“.

Das Andenken an Ing. Hubert Lehner ist mit goldenen Buchstaben in unser Verlagshaus eingeschrieben, und so auch in all die Tausenden von Menschen, die mit Hilfe der Kršćanska sadašnjost eine gute, fachliche, zuverlässige christliche und katholische Literatur genießen durften, vorallem zu Zeiten des Kommunismus aber auch in schwerer Kriegszeit und die so den Anschluß mit dem Westen hinsichtlich des theologischen und geistigen Gedankenguts, halten konnten.

Die Erinnerung an Ing. Lehner ist auch eine Erinnerung an die eigenen Anfänge, die uns verpflichten.

Im Geiste tiefer Dankbarkeit, tiefen Beileids und christlicher Verbundenheit sind wir stolz mit so einem Menschen und wahrhaftigen Christen wie es Ing. Hubert Lehner war, verbunden gewesen zu sein.

Zagreb, den 4. Juli 2014

Kršćanska sadašnjost

Misao dana

Danas slavimo tvoju krizmu. Dugo si se za to pripremao, razbijao glavu mnogim pitanjima. Krenuo si tragom Boga, Isusa i Duha Svetoga, pronašao odgovore, ispitivao ih, odbacivao, mijenjao ih drugima. Sad sjedimo zajedno, nazdravljamo i veselimo se. Ovo nije dan kao ostala 364 u godini. Želimo ti Božji blagoslov, čestitamo. Vadimo pametne telefone, smijemo se u kameru, stavljamo fotografije ovoga posebnog dana na internet i sa svim ljudima na svijetu koji ove godine slave krizmu želimo ti: Neka Duh Sveti bude s tobom. Danas slavimo tvoju krizmu. Neka Duh Sveti bude s tobom sa svakim jutrom koje sviće i svake noći kad liježeš spavati. Neka te čuva, i kad ti glava bude kao ispražnjena, neka je napuni novim idejama. Kad stojiš pred golemim brdom, već sad bez daha i umornih nogu, neka te on žustro podigne. Pa i kad nemaš plan kamo želiš ići i ne znaš koji je pravi smjer, uzdaj se: Duh Sveti će ti pokazati kamo te vodi! (Stephan Sigg, “Što ti želim za krizmu”)

na vrh
×
Prijava
Poslati ćemo vam zaboravljenu lozinku
×
Registrirajte se kao novi web kupac
  • Kupujte naslove iz naše ponude
  • Primajte obavijesti o novim naslovima
  • Kreirajte svoju listu želja
  • Pratite povijest vaših narudžbi

Vaši podaci su zaštićeni i poznati samo uredništvu naše web stranice. Naša tvrtka se obvezuje da će s vašim podacima postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.