Biblija - Novi zavjet (velika slova)

Autori:

-- --
66,67 kn
s PDV-om

Novi zavjet s grčog izvornika preveli su dr. Bonoventura Duda i dr.
Jerko Fućak. Novi zavjet je zbirka knjiga o Isusu Kristu i njegovu
spasenju. Zapravo, riječ zavjet označuje savez. Zato je Novi zavjet
pismeno svjedočanstvo o novome Savezu što ga je Bog u Isusu Kristu
sklopio s ljudima koji vjerom prihvaćaju Isusa Krista i njegovo
Evanđelje ili Blagovijest. Zato, Novi zavjet ne donosi samo informacije:
upućuje poziv, donosi poruku, poziva na opredjeljenje, zove na
izgradnju novoga svijeta. Ovaj prijevod Novoga zavjeta priredili su dr.
Bonaventura Duda i pokojni dr. Jerko Fućak. Prijevod je nastao tako da
su prevodioci, priredivši najprije novozavjetna čitanja za Lekcionar
obnovljene rimske liturgije, započeti posao nastavili i zaokružili:
preveli su sve novozavjetne tekstove. Tako se prvo izdanje ovoga
prijevoda pojavilo još 1973. godine. Otada su se svake godine nizala sve
nova i nova izdanja. Javnost je prijevod prihvatila, a duga liturgijska
praksa ga je temeljno provjerila. Prijevod su prihvatile i ostale
kršćanske zajednice s hrvatskoga jezičnoga područja. Tako je ovaj
prijevod stekao i svoju ekumensku potvrdu. Godine 1982. Liturgijsko
vijeće ondašnje Biskupske konferencije Jugoslavije za hrvatsko jezično
područje zamolilo je predvodnice da se u prijevod Lekcionara unesu one
mjestimične preinake i poboljšanja što ih je nalagala desetogodišnja
liturgijska upotreba ovoga prijevoda. Nakon provedbe tih izmjena u
Lekcionaru, analogno nastanku prvoga izdanja, iste su promjene unesene i
u preostali dio novozavjetnoga teksta. U tom smislu vrlo brzo se
pojavilo neznatno izmijenjeno i usavršeno, revidirano izdanje
cjelokupnoga novozavjetnoga teksta. Osluškujući želje mnogih svojih
čitatelja, Kršćanska sadašnjost priredila je i ovo izdanje Novoga
zavjeta s velikim slovima, u kojemu je upotrebljen isti tekst, s
posebnim poštovanjem i pažnjom prema slabovidnim osobama, a u njegovoj
pripremi izvršena je i dodatna revizija cjelokupnog teksta.
9020213
978-953-11-1068-6
Kršćanska sadašnjost
XXI. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2017.
13 x 17,5 cm; 813 str.
Biblija
Biblijska izdanja