Pretraži u novostima

Nova knjiga prof. dr. sc. Stjepana Balobana: Dijalog u Crkvi i u društvu

- Kategorija : Novosti

Kršćanska sadašnjost objavila je novu knjigu prof. dr. sc. Stjepana Balobana, Dijalog u Crkvi i u društvu. Kršćanin i svijet. U tekstovima ove knjige autor nastoji – na temelju socijalnoga nauka Crkve – primjenjivati postkoncilsko dijaloško usmjerenje Katoličke Crkve na konkretnu situaciju u Crkvi i u hrvatskom društvu.

Knjiga je podijeljena u tri dijela. Prvi dio pod naslovom Svetački lik blaženoga Alojzija Stepinca dotiče se jednoga od najbolnijih pitanja u povijesti Crkve u Hrvata, to jest suočavanje sa „zaprekama“ u proglašenju svetim blaženoga Alojzija Stepinca. U tom se dijelu nalazi i zanimljivo pismo beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara te odgovor prof. Balobana na isto, a tematizira se među ostalim ekumenizam, posjet ekumenskoga carigradskog patrijarha Bartolomeja I. Srpskoj pravoslavnoj Crkvi u Hrvatskoj (9. i 10. rujna 2016.).

Drugi dio knjige Dijalog u Crkvi kao putokaz posvećen je različitim aktualnim temama unutar crkvenoga života, kako u odnosu na opću Crkvu tako i u odnosu na Crkvu u Hrvatskoj (Papa Franjo i reforma Crkve, Laudato si’ – briga za zajednički dom, Tko predstavlja Crkvu u javnosti?, Svećenici i vjeronauk u školi, Lijek milosrđa...). 

Treći dio knjige Politika u službi općega dobra analizira brojne važne teme za hrvatsku društvenu i crkvenu javnost (Crkveni službenici i politika u Hrvatskoj, Bivši mentalitet je problem?, Vjerničke udruge i Istanbulska konvencija, Etička povjerenstva i odbori…). Teme su obrađene na temelju postkoncilskoga socijalnog nauka Crkve čije bi bolje poznavanje i konkretna primjena na hrvatske prilike sasvim sigurno spriječilo brojne nesporazume u hrvatskome javnom životu.

Središnja nakana ovih tekstova jest, još uvijek nedovoljno poznato „blago socijalnog nauka Crkve“ približiti svakom vjerniku i svakom čovjeku dobre volje u Hrvatskoj.

Dijaloško okruženje koje nudi socijalni nauk Crkve pogodno je tlo za širenje radosne vijesti evanđelja, istaknuo je u uvodu knjige prof. dr. sc. Stjepan Baloban te istaknuo:

„Kao istinsko sredstvo komunikacije dijalog nema alternative ni u crkvenoj ni u društvenoj zajednici. Ovom knjigom želimo pridonijeti kulturi dijaloga u Hrvatskoj, i to na svim razinama i u svim smjerovima.“

Nova knjiga Dijalog u Crkvi i u društvu može se pronaći u knjižarama Kršćanske sadašnjosti i web knjižari po cijeni od 80 kuna.

Podijeli sadržaj