Pretraži u novostima

Preminuo je prof. dr. sc. fra Božo Lujić

- Kategorija : Novosti

Na svetkovinu Tijelova, u jutarnjim satima 3. lipnja u Franjevačkom samostanu svetog Ilije u Zagrebu blago u Gospodinu preminuo je prof. dr. sc. fra Božo Lujić, u 75. godini života.

Rođen je 11. studenog 1946. u Osječku u Bosanskoj Posavini. Osnovnu školu pohađao je u Donjoj Dubici i Bosanskom Šamcu, klasičnu gimnaziju u Visokom (1962.-1966.), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1969.–1974.), poslijediplomski na Teološkoj fakulteti u Ljubljani (1974.–1977.). Magistrirao je s radom: Poziv i poslanje proroke Jeremije (1977.), a doktorirao radom: Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi (1982.).

Dodatni studij, a potom i magisterij biblijskih znanosti obavio je na Papinskom biblijskom institutu u Rimu (1986.–1989.). Nakon toga studirao je na Franjevačkom biblijskom institutu u Jeruzalemu (1989.-1990.). Studirao je i diplomirao germanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (1980.-1984.). Zaređen je za svećenika 1974. Bio je član franjevačke provincije “Bosne Srebrene”. Obavljao službu dekana na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu afiliranoj Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2000.).

Duži niz godina bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Jukić. Radio je kao član uredništva časopisa “Bosna Franciscana”, “Biblija danas”, “Svjetlo Riječi”. Bio je voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma SZ, i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski u organizaciji Hrvatskoga biblijskog društva. Surađivao je pri izradi Općega Religijskoga Leksikona. Prevodio je Praktični biblijski leksikon s njemačkoga, sudjelovao u projektu Jeruzalemska Biblija.

Bio je član Europskoga teološkoga društva, Biblijskoga instituta KBF-a i predsjednik, član Hrvatskoga biblijskoga djela, Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko. Bio je u povjerenstvu za organizaciju teološko-pastoralnog tjedna KBF-a.

Obavljao je službu v.d. pročelnika (2007./2008.), a potom i pročelnika (2010.) Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskom studiju na KBF-u. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Nastupao je višekratno na HRT-u u emisiji Biblija. Organizirao je i vodio studijska putovanja po Svetoj zemlji.

Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika: Starozavjetni proroci i Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka te skripata svih predmeta koje je predavao. Bio je profesor biblijskih znanosti Staroga i Novoga zavjeta na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (od 1977.), njemačkoga jezika na gimnaziji u Samoboru (1992./93), predavač na KI-u, ITKL-u i ID KBF-a (1993.-2005.), docent (od 2005.), znanstveni savjetnik (od 2006.), izvanredni profesor (od 2009.) na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Bio je profesor na Evangeličkom teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu (od 1994.). Bibliografija mu iznosi 13 knjiga i preko 300 znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova.

Kršćanska sadašnjost objavila je sva značajnija djela fra Bože Lujića, koji je dugi niz godina stručno i prijateljski na više načina surađivao s ovom izdavačkom kućom Zagrebačke nadbiskupije.

Ispraćaj iz Zagreba bit će u subotu, 5. lipnja u 17 sati u župnoj crkvi B.D. Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici, a pokop u ponedjeljak, 7. lipnja u 12 sati na Plehanu.

Sve informacije možete naći na: https://marija-andjeoska.net/.

Podijeli sadržaj