Pretraži u novostima

U spomen velikom bibličaru: Biblijsko svjetlo vjere na putu života

- Kategorija : Kana

U novom broju Kane objavljen je članak Mirka Ivanjeka posvećen velikom bibličaru, Boži Lujiću. Uz blagdan sv. Jeronima, poznatog po prijevodu Biblije (Vulgata), ali i svetcu koji je započeo pisati komentare biblijskih knjiga, članak posvećen hrvatkom bibličaru Boži Lujiću prenosimo u cijelosti:

Trećeg lipnja ove godine, na Tijelovo, iz tijela se iselio veliki bibličar Božo Lujić, ostavivši bogatu duhovnu baštinu. U nizu bibličara franjevaca on se ističe nastojanjem da Bibliju učini egzistencijalno važnim i prepoznatljivim govorom suvremenom čovjeku. Biblija i jest Knjiga u pravome smislu riječi koja govori svevremenu i nenadoknadivo važnu poruku budućnosti. Potrebni su ljudi poput autora ove knjige koji će nam onodobnost biblijskih korijena učiniti razumljivom i aktualnom.

Božo Lujić rodio se u Osječku kod Donje Dubice 1946. Nakon osnovne škole u zavičaju, pohađa klasičnu gimnaziju u Visokom. Upisuje filozofsko-teološki studij u Sarajevu, poslijediplomski na Teološkom fakultetu u Ljubljani, gdje je magistrirao temom Poziv i poslanje proroka Jeremije, a doktorirao radom Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi.

Upisuje dodatni studij, a potom i magisterij biblijskih znanosti na Papinskom biblijskom institutu u Rimu, zatim studij na Franjevačkom biblijskom institutu u Jeruzalemu. Diplomirao je i germanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaređen je za svećenika 1974. kao član franjevačke provincije „Bosne Srebrene”.

Duži niz godina glavni je i odgovorni urednik časopisa „Jukić“; član uredništava časopisa „Bosna Franciscana”, „Biblija danas”, „Svjetlo Riječi”; voditelj projekta novoga prijevoda Svetoga pisma SZ-a i sam prevoditelj više biblijskih knjiga s hebrejskoga na hrvatski u organizaciji Hrvatskoga biblijskoga društva.

Bio je član Europskoga teološkoga društva, Biblijskoga instituta KBF-a i njegov predsjednik te pročelnik Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta, kao i predavač na poslijediplomskom studiju na KBF-u. K tomu, organizator i vodič studijskih putovanja po Svetoj zemlji.

Studenti ga pamte kao svestrana, zanimljiva i živahna profesora biblijskih znanosti Staroga i Novoga zavjeta na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, njemačkoga jezika na gimnaziji u Samoboru, profesora na Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i na Evangeličkomu teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu.

Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika: Starozavjetni proroci i Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka; 13 knjiga i više od 300 znanstvenih, stručnih i stručno-popularnih radova.

Svjetlo u tami

U predgovoru opsežnom djelu od 567 stranica, Biblijsko svjetlo vjere na putu u život Biblijske teme vezane uz egzistenciju suvremenoga čovjeka, sam autor napominje da su tu sabrani članci sa znanstvenih skupova, objavljeni po raznim časopisima i zbornicima. Biblijske su teme usko vezane za ljudsku egzistenciju i predočuju presjek njegova rada. Tih je 27 tema poput „raznobojnih kamenčića u veličanstvenom mozaiku velikog projekta šalom u kojem su na djelu Bog i čovjek”. Sve to u konačnici upućuje na Isusa Krista i gradi biblijsku vjeru „koja svijetli na putu života i daje dublji smisao i egzistencijalnoj tami” te „sve povezuje u koncert nade i konačne radosti”.

Koncert biblijske vjere

Biblija je složena knjiga s mnogo spisa nastalih u različito vrijeme, oblikovanih u raznovrsnim književnim vrstama i oblicima. Za dobro razumijevanje Biblije nužno je to imati u vidu.  Dojmljiva je Lujićeva analiza Abrahama kao praoca vjere koji unatoč iskustvu smrti, vjeruje u život. Kako vjerovanje podrazumijeva razumijevanje poziva, potrebno je uvijek iznova prericati Božji zov. Otud i tema novih prijevoda Biblije: to nije samo pitanje jezika nego i premošćivanje jaza između ondašnje civilizacije, kulture i poimanja govora, a nadasve poznavanje ishodišta poruke i smisla.

Koliko su biblijske teme suvremene, najbolji je primjer ekologija. U Bibliji, ona je usko vezana za antropologiju i teologiju. Na temelju biblijske spoznaje o Bogu došlo se i do linearnoga shvaćanja povijesti koja ima svoje ishodište i svoju Vertikalu. I u teškim trenutcima čovjek zna da ima budućnost toliko dugo dok je svjestan Vertikale, odnosno Božje intervencije u povijesti. Kad je izgubi, zapada u krizu i beznađe. Obraćenje je stalna mogućnost povratka mira koji Bog nikad ne nameće silom, nego ga daje s ljubavlju. Kraljevstvo je Božje u osobnom odnosu, tek u njemu čovjek  postaje osoba. U mnoštvu racionalnih svjetova i mnoštvu biblijskih predaja, jedini hermeneutski ključ jest ljubav. „Na kraju mnoštvo glasova biblijske vjere s početka ove knjige vodi harmoniji lica Boga milosrđa.”

S puta života

Radi boljeg uvida, nabrojimo neka poglavlja:

Mnogo glasova u koncertu biblijske vjere,

Abraham unutar „oblaka svjedoka” vjere,

Biblijska vjera kao temelj i snaga života,

Lingvističke teorije prevođenja i novi hrvatski prijevod Biblije,

Dijalog – temelj ljudske i biblijske stvarnosti,

Ekologija u svjetlu biblijsko-teološke poruke,

Biblijski Bog rata ili Bog nenasilja,

Vukovar iz biblijsko-teološke perspektive žrtve,

Biblijsko obraćenje kao mogućnost egzistencijalne promjene,

Isus – graditelj mostova mira,

Pogled na čovjeka iz Božje perspektive,

Božje kraljevstvo – relativizacija politike,

Božja i ljudska vladavina: nova logika i novo poimanje vlasti,

Ljubav prema neprijatelju: vrhunac Isusove poruke,

Bog istovremeno i milosrdan i pravedan...

Izdvojimo jednu misao iz prvog poglavlja: „Uviđamo da je svijet u svojoj biti stvoren kao različitost i da se u tim različitostima, koje vrlo često stvaraju nemale napetosti, evolucijski razvija”. Pluralnost i povezanost moraju se jednako njegovati. Valja nam truditi se stvarati jedinstvo u različitostima. Biblija u svojoj biti isključuje svaki oblik fundamentalizma.

Stil i ciljano čitateljstvo

„Knjiga je po svojoj naravi, metodologiji, znanstvenom aparatu znanstvena i na znanstvenim i  racionalnim pretpostavkama utemeljena, pa stoga pretpostavlja određeno teološko i biblijsko predznanje, ali je isto tako i duboko životna, što joj daje posebnu vrijednost i omogućuje da i oni čitatelji koji nisu vrhunski teološki izobraženi, ali pokazuju zanimanje za biblijsko-egzistencijalne teme, mogu u njoj pronaći ohrabrujućih uvida i poticaja za obogaćivanje vlastite egzistencije.” To obogaćivanje odnosi se pije svega na prihvaćanje raznovrsnosti, drugih i drugačijih kao mogućnost ljubavi. Svi koji traže vezu između Biblije i svakidašnjeg života i svjetla u tamnim trenutcima kao čitatelji ove zahtjevne knjige mogu naći odgovore i uživati u jasnoći pisanja i cjelovitosti sustava. Korisno pomagalo teolozima i studentima teologije.

Autor je knjigu posvetio Kršćanskoj sadašnjosti s kojom je plodno surađivao i s kojom dijeli ista nastojanja oko suradnje Crkve sa suvremenim svijetom.

Mirko Ivanjek

Podjeli sadržaj