Communio, međunarodni katolički časopis - br. 115 (2012.)

Autori:

11,95 €
s PDV-om
Težina: 0.25 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

Sveučilište

Jean-Luc Marion: Univerzalnost sveučilišta

Laurent Lafforgue: Imaju li smisla fundamentalna istraživanja? Nekoliko zapažanja matematičara katolika

Jean-Robert Armogathe: Ponovno Razmatranje Newmana

Marie-Jeanne Coutagne: Mauricie Blondel i sveučilište. Poziv jednog laika

Jan Peters: Globalizacija i katoličko visoko obrazovanje

Željko Tanjić: Istinskom svjetlošću obasjana – O Hrvatskom katoličkom sveučilištu

Jerzy Szymil: Služba naviještanja spasenja. Teologija na sveučilištu

Jeruzalem - Atena

Ivan Dugandžić: Jeruzalem i Atena. Biblijska misao u susretu s grčkom

Rémi Brague: Atena – Jeruzalem - Rim

Josef Wohlumuth: Jeruzalem – grad kršćanskih konfesija – grad triju svjetskih religija

Peter Ebenbauer: Sveti grad između neba i zemlje Jeruzalem kao neizostavna orijentacijska točka židovske i kršćanske liturgije

Communio

Hans Maier: Napomene o nastanku časopisa »Communio«

Karl kardinal Lehmann: Communio – teološki program

Ogledi

Julia Kristeva: Deset principa za humanizam 21. stoljeća

Jan-Heiner Tück: O sreći i poteškoći biti služiteljem radosti. Scene o svećenicima u suvremenoj književnosti Arlond Stadler – Felicitas Hoppe – Peter Hadke


1006115
1847-6465
Kršćanska sadašnjost
Meki
2013.
Časopisi