U ljubavi i pomirenju - udžbenik

Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole

61,70 kn
s PDV-om

Udžbenik U ljubavi i pomirenju za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole učenike vodi na put do primanja sakramenata euharistije i pomirenja. Autori udžbenika su mons. Ivica Pažin, don Ante Pavlović i Mirjana Džambo Šporec koji su sadržaj pripremili pomno birajući teme i poticajne tekstove kako bi učenike potaknuli na promišljanje i aktivno usvajanje gradiva.


U uvodnoj riječi udžbenika nadbiskup Đuro Hranić učenicima predstavlja ovaj udžbenik kao vjernoga pratitelja na vjeronaučnim satima, ali i prijatelja „u torbi“ koji će ih slijediti na katehezama u župi, tijekom pripremanja spomenutih sakramenata.


Udžbenik je podijeljen na pet cjelina, uz molitve i obrasce katoličkoga nauka i života po vjeri kao dodatak. Elektronički dio udžbenika obogaćen je pak nizom audiovizualnih materijala, zvučnim zapisima biblijskih ulomaka, fotografijama i interaktivnim zadatcima, primjerenim učenicima 3. razreda osnovnih škola.


I tiskani i elektronički dio vizualno su također primjereno ilustrirani te obogaćeno brojnim umjetničkim reprodukcijama hrvatskih i stranih umjetnika.  

9130780
978-953-11-1319-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2020.
19,5 x 26 cm; 104 str.