Biram slobodu

Udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole

62,10 kn
s PDV-om

Nakon što je 2019. godine objavljen kao eksperimentalni nastavni materijal, udžbenik za katolički vjeronauk 6. razreda osnovne škole Biram slobodu 2020. je godine objavljen kao redoviti nastavni materijal.

Autorice Barbara Sipina i Mirjana Novak udžbenik su koncipirale u devet cjelina (Za slobodu si stvoren, Od ropstva do slobode, Crkva – to smo mi?, Crkva tijekom povijesti, Isus Krist – Osloboditelj, Marija – mati slobode, Sakramenti – Isus među nama, Crkva u crkvi, Dodatak). Na kraju udžbenika navedene su međupredmetne teme.

Udžbenik je protkan brojnim sadržajima koji učenika nerijetko upućuju na daljnje istraživanje, samostalno promišljanje i djelovanje. „Oslobodi se, razmišljaj, čitaj, promatraj, postavljaj pitanja i traži odgovore“, ističu na samom početka udžbenika autorice, progovarajući kroz likove Dore i Josipa koji dijalogom prate sadržaj čitavoga udžbenika i, na način blizak učenicima, komentiraju, ohrabruju ili pak otvaraju nove teme, potiču nove dijaloge. 

Udžbenik pridonosi stjecanju funkcionalnoga znanja, razvijanju učenikovih sposobnosti i vještina rješavanja problema i donošenja odluka, potiče kreativnost i inovativnost te razvoj kritičkog mišljenja i metakognicije. 

Također, udžbenik potiče primjenu metoda aktivnog učenja i raznovrsnih nastavnih strategija, upućuje na dodatne izvore za stjecanje kompetencija te potiče na proširivanje i produbljivanje znanja. Na kraju svake cjeline udžbenika ponuđen je digitalni alat za samovrednovanje, a elektronički dio udžbenika obiluje interaktivnim sadržajima, audiovizualnim materijalima i dodatnim tekstualnim zapisima.

9130790
978-953-11-1320-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2020.
19,5 x 26 cm; 92 str.