Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Izdavačka djelatnost

Prvo djelo koje je Kršćanska sadašnjost objavila kao samostalna izdavačka kuća bila je knjiga R. Schutza Dinamika provizornoga. Nakon toga djela slijedi niz biblioteka u kojima su objavljene stotine naslova.


BIBLIOTEKE
Analecta Croatica christiana (ACC) – Građa i studije za povijest kršćanstva i Crkve među Hrvatima. Ilustrirano. Indeksi. Biblioteka je osnovana 1970., a prvi svezak je izišao 1971.
 
Biblica (BC) – Stručne studije, rasprave i zbirke članaka biblijske tematike. Niz je pokrenut 2005. povodom 40. godina Dogmatske konstitucije o božanskoj objavi Dei Verbum.
 
Biblija (B) – Ova biblioteka obuhvaća biblijske tekstove u novim hrvatskim prijevodima, Stari i Novi zavjet, različita izdanja, različitih formata. Početak je vezan uz preuzimanja copyrighta za izdavanje Zagrebačke Biblije. Slijedili su prijevodi Evanđelja B. Dude i J. Fućaka 1973. kao i cjelokupnoga Novog zavjeta, nakon čega je, o 40. obljetnici Zagrebačke Biblije, izdano Sveto pismo Novoga i Staroga zavjeta (2008.), potom Franjevačka Biblija (2010.) i Ekumenska Biblija – TOB (2011.)
 
Bibliofilska izdanja i radni reprinti (BI) – Radni reprinti rijetkih starih knjiga iz hrvatske duhovne baštine i razna svečana izdanja. Prvi je naslov niza iz 1976.
 
Bibliografije (BB) – Bibliografija knjiga, brošura, muzikalija, rasprava i članaka. U tom su nizu kao posljednji, 19. svezak, objavljene Hrvatske kršćanske bibliografije (Bibliographia croatica christiana) iz 1992.
 
Croatica christiana fontes (CC-F) – Riječ je o pisanim spomenicima i vrelima za povijest kršćanstva i Crkve među Hrvatima s proukom rukopisa, popratnim studijama i indeksima, na izvornom jeziku (i u hrvatskom prijevodu). Prvi svezak toga niza je iz 1983.
 
Dokumenti (D) Službeni dokumenti crkvenoga učiteljstva: papa, nadleštava Svete Stolice, raznih katoličkih episkopata i pojedinih biskupa. Niz se pojavio 1967. i uređivao ga je Centar „Kršćanska sadašnjost“, a od broja 14. iz 1968. on mu je i izdavač.
 
Ekumena (E) – Dokumenti i razni tekstovi ekumenskog sadržaja. Prvo djelo pojavilo se 1979.
 
Eseji (ES) – U toj biblioteci riječ je o spisima pretežno filozofskog sadržaja na teme važnijih religioznih i duhovnih gibanja, izvornih misli i iskustava.

Glazba i audiovizualna sredstva – Objavljuju se glazbena i audiovizualna djela sakralne glazbe, muzikološke obrade i novije duhovno stvaralaštvo. Početak je u filmskom govoru 1971.
 
Izvan nizova (IN) – Knjige različitih veličina i uveza na različite, pretežito aktualne ljudske, crkvene i religiozne teme i otkupljena izdanja.
 
Kana klub (KK) – Ova biblioteka obuhvaća knjige različitog sadržaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta, mlade i obitelj te je podijeljena u podbiblioteke Kana klub „D“ i Kana klub „David“. Prva u nizu je Biblija za najmlađe iz 1980.
Katehetski priručnici (KP) - Obuhvaćaju priručnike za učenike, roditelje i katehete. Prvi je priručnik iz 1972. KS izdaje vjeronaučne udžbenike za vjeroučenike od 3. do 8. razreda OŠ te za 3. i 4. razred srednjih škola.
 
Koncil (KC) – Ovu biblioteku čine zbirke koncilskih i pokoncilskih dokumenata. Na početku su to Dokumenti II. vatikanskog koncila s latinskim i hrvatskim tekstom i kazalima, 1970., a slijede dokumenti Svete Stolice, biskupskih konferencija i Svetog Oca te autora koji obrađuju teme koncilskih zasjedanja odnosno koncilskih otaca.
 
Kršćanski klasici (KK) – U ovom nizu objavljuju se tekstovi klasičnih kršćanskih pisaca i studije o njima. Niz je započeo 1969.
 
Likovi (L) – ovdje nalazimo biografije, hagiografije u esejističkoj, znanstveno-popularnoj, romansiranoj ili memoarskoj obradi. Prvi lik ovoga niza je lik majke Terezije Lusha Gjergija 1982.
 
Liturgijska izdanja (LI) – Riječ o službenim izdanjima tekstova obnovljene katoličke liturgije. Izdanja su započela tiskom Rimskog misala, Red mise 1969.
 
Liturgijska pomagala (LP) – To su neslužbena, pastoralna izdanja liturgijskih tekstova, pomagala i tumača za narod i svećenike. Prvo pomagalo se pojavljuje u vezi s Rimskim misalom 1969. jer je to izvadak iz Reda mise, Karton za narod.
 
Mala knjižnica „Kane“ (MKK) – Donosi popularno nabožno, zabavno i poučno štivo. Započinje 1971. Gospinom krunicom.
 
Mala knjižnica „Liturgijsko-pastoralnog listića“ (MKL) – 1985. objavljuje Kršćanski vjernik i njegova Crkva, zatim Listić za krštenje 1987., a u nizu se pojavljuje i Listić za sakramenat pomirenja.
 
Male monografije – započinju niz s Hrvatima u Ruhru 1976., a trideset godina poslije, tj. 2006. A. Rebić piše svoj Vodič po Svetoj zemlji.
 
Media (MD) – Biblioteka je posvećena poetskim i duhovnim tekstovima koji su tiskani u minijaturnom formatu.
 
Metanoja (MT) – Donosi kraće meditativne tekstove i svjedočanstva o proživljavanju vjere i kršćanskih misterija. Prvi tekst objavljen je 1968.
 
Monografije(MN) – Velika ilustrirana djela iz hrvatske i opće sakralne baštine. Niz započinje monografijom posvećenom sv. Nikoli Taveliću, prvomu kanoniziranom hrvatskom svecu 1971.
 
Monumenta artis Croatiae (MAC) – Niz kapitalnih monografija o najznačajnijim djelima hrvatske likovne baštine. Niz je započeo Slikanim raspelima Grge Gamulina.
 
Polazišta (PL) – Ova biblioteka obuhvaća opsežnije tekstove kršćanske refleksije na suvremena događanja. Niz je započeo T. J. Šagi-Bunić mislima, djelima i odlukama II. vatikanskog koncila 1969. Ali drugog puta nema.
Priručna enciklopedija vjere (PEV) – Kraći, zaokruženi i sustavni prikazi vjere i Crkava enciklopedijskog karaktera. Godine 1980. objavljena je kratka povijest općih (ekumenskih) crkvenih sabora H. Jedina, a 1999. drugo i dopunjeno izdanje kratke povijesti protestantizma J. Boisseta.
 
Priručnici (PR) Shematska djela za temeljnu informaciju o pojedinim strukama teološko-filozofskog studija. Niz je započeo prijevodom Pregleda povijesti Crkve A. Franzena 1970.
 
AMATECA je kratica za niz priručnika katoličke teologije. Dolazi od Associazione di Manuali di Teologia Cattolica, talijanskog naziva za internacionalni tim teologa, koji su se udružili s ciljem da izrade cjelovit niz priručnika za teološke fakultete, seminare i institute, kao i za teološke tečajeve za laike.

Reprodukcije, čestitke, razglednice – nude se čestitke (obične i preklopne), biblijske karte, plakati te brošura.
 
Riječ (R) – Manji spisi s naglaskom na biblijskoj poruci. Prvi naslov je Kako čitati Bibliju? G. Lohfinka 1968.
 
Spectrum (S) Biblioteka studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prva i posljednja knjiga vezana je uz ime prof. em. dr. Ivana Goluba.
 
Teološke meditacije (TM) – Kraći teološki spisi poznatih imena suvremene teologije o pitanjima vjere razloženima na, čitateljima, neposredan način. Niz otvara H. Küng svojim spisom Bog i patnja 1979.
 
Teološki radovi  (TR) - Stručne teološke analize, istraživanja i sinteze monografskog karaktera. Godine 1969. objavio je M. Zovkić svoju studiju Obnova Crkve prema II. vatikanskom saboru.
 
Volumina theologica (VT) - Biblioteka velikih sistematskih teoloških djela. Na početku niza stoji Rječnik biblijske teologije koji je uredio Xavier Léon Dufour, a na hrvatski ga je preveo prof. dr. M. Križman 1969.
 
Znakovi i gibanja (ZG) – Događanja, procesi i gibanja u suvremenoj Crkvi i svijetu. Počinje ekumenskim razmatranjima R. Schutza Dinamika provizornoga 1968. (ujedno i prva knjiga koju je izdao KS).
 
Zrno (Z) – Biblioteku čine romani, drame i zbirke pjesama domaćih i svjetskih pisaca religioznog nadahnuća, klasičnih i suvremenih. Godine 1979. to je roman Quo vadis H. Sienkiewicza.
 
Žarišta (Ž) Odnose se na žarišne i prijelomne probleme suvremene Crkve i sučeljenja s njima. Najprije je objavljen intervju s kard. Suenensom 1969. Dotrajalo i živo u Crkvi


PERIODIKA
SLUŽBA RIJEČI
Časopis je pokrenut u listopadu 1969. godine. Prvo uredništvo bilo je u Zadru, a tijekom svih ovih godina uredništva su se mijenjala (Rijeka, Varaždin). Časopis prati liturgijsku godinu, daje egzegetske prikaze liturgijskih tekstova, nudi vodiče za uvode u misna slavlja, homiliju i molitve vjernih. Namijenjen je uglavnom pastoralnim radnicima i oblikovateljima liturgijskih slavlja.
 
KANA
Kršćanska sadašnjost pokrenula je 1970. popularni časopis, kršćansku obiteljsku reviju „Kana“. Mjesečnik (srpanj-kolovoz dvobroj). Glavni urednik je Albert Turčinović.
 
COMMUNIO
Od 2010. dotadašnji časopis za teološku kulturu, duhovna gibanja i suvremene probleme, koji je najprije pod imenom „Svesci - Kršćanska sadašnjost“ od 1966. godine izlazio tromjesečno, da bi 1975. bio preimenovan u „Svesci – Communio“, postaje isključivo „Communio“. Veći dio članaka preuzima iz međunarodnoga Communia, a dio članaka pišu domaći autori. Glavni urednik je dr. Ivica Raguž.
 
BOGOSLOVSKA SMOTRA
„Bogoslovsku smotru“ izdaje Katolički bogoslovni fakultet iz Zagreba, a Kršćanska sadašnjost ga kao nakladnik preuzima 1978. Izlazi tromjesečno. „Bogoslovska smotra“ prvotno je usmjerena na izvorne znanstvene radove s područja teoloških i teologiji srodnih znanosti koje se bave religijskom problematikom. Sadrži i recenzije domaćih i stranih knjiga i časopisa. Od 1966. jedan broj (obično dvobroj) donosi radove Teološko-pastoralnog tjedna za svećenike koji se održava svake godine (od 1961.) u Zagrebu.
 
CROATICA CHRISTIANA PERIODICA
„Croatica christiana periodica“ časopis je Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izlazi od 1977. Izlazi polugodišnje. Glavni i odgovorni urednik je akademik Franjo Šanjek.
 
BIBLIJA DANAS
Časopis izlazi u suradnji Hrvatskoga katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta KBF-a te Kršćanske sadašnjosti. Namijenjen je biblijskome pastoralu.

Misao dana

Dakle, čak iako neki misle da je fetus čovjek, a neki ne, ipak, ako jest čovjek, onaj tko ga ubije jest ubojica. Ne slijedi li nužno tako? Je li pobačaj ubojstvo ili ne, jasno ovisi o tome je li fetus ljudsko biće ili ne. (Peter Kreeft, "Nepobačeni Sokrat")

na vrh
×
Prijava
Poslati ćemo vam zaboravljenu lozinku
×
Registrirajte se kao novi web kupac
  • Kupujte naslove iz naše ponude
  • Primajte obavijesti o novim naslovima
  • Kreirajte svoju listu želja
  • Pratite povijest vaših narudžbi

Vaši podaci su zaštićeni i poznati samo uredništvu naše web stranice. Naša tvrtka se obvezuje da će s vašim podacima postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.