Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Strateški plan razvoja Kršćanske sadašnjosti 2015.-2018.

UVOD

Kršćanska sadašnjost d.o.o. (KS) izradila je ovaj Strateški plan razvoja za razdoblje od tri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja izdavačkoga poduzeća što uključuje sve djelatnosti, od uredničkih poslova preko tiskanja knjiga do marketinških djelatnosti i prodaje.

Ovaj strateški plan donosi se za razdoblje od 2015. do 2018. godine i sadrži prikaz strategije i ciljeva putem kojih se Kršćanska sadašnjost d.o.o. nastoji čvršće pozicionirati u djelatnosti po kojoj je prepoznata već skoro pedeset godina te razviti svoju djelatnost. 


Da bi to ostvarila KS za sljedeće razdoblje od tri godine ovim Strateškim planom određuje polazišne točke i podloge, naznačuje svoju misiju, načela i viziju djelovanja, određuje opće ciljeve, postavlja temelje svoga djelovanja i donosi razradu strateških područja.

POLAZIŠNE TOČKE I PODLOGE ZA IZRADU STRATEŠKOGA PLANA

 

Kao polazišta i podloge za izradu ovoga Strateškog plana korišteni su strateški dokumenti, kako nacionalnoga, društvenog i crkvenog značaja, tako i interni dokumenti KS-a, kao što su:

 • Strateški plan Ministarstva kulture za razdoblje od 2014. do 2017. godine;
 • Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige;
 • Statut Kršćanske sadašnjosti d.o.o.;
 • Pravilnik o radu Kršćanske sadašnjosti;
 • Papa Ivan Pavao II., Ex corde Ecclesiae – Iz srca Crkve;
 • Kongregacija za katolički odgoj i izobrazbu, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima);
 • Kongregacija za nauk vjere, Doktrinarna nota o nekim aspektima evangelizacije;
 • Zakon o kulturnim vijećima (NN, broj 48/04, 44/09 i 68/13);
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj 47/90, 27/93, 38/09);
 • Zakon o državnim potporama (NN, broj 72/13, 141/13 i 47/14);
 • Ugovor o funkcioniranju EU, članak 107., stavak 3., točka d;
 • Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN, broj 55/16).

OPĆI OPIS DJELATNOSTI

 

Kršćanska sadašnjost d.o.o. iz Zagreba (KS) izdavačko je i knjižarsko poduzeće koje se bavi izdavaštvom vjerske, duhovne i znanstvene literature iz područja teologije i srodnih znanosti, zatim crkvenih dokumenata, biblijskih izdanja, liturgijskih knjiga, znanstvene knjige iz područja povijesti Crkve, sociologije religija, potom duhovne literature i knjiga za djecu kao i knjiga iz područja kulture, odnosno glazbene umjetnosti te audiovizualnih snimki. K tome KS izdaje i šest različitih periodičkih izdanja, od stručnih znanstvenih časopisa do popularnoga duhovnoga štiva.
 

Kao takva, Kršćanska sadašnjost d.o.o. jedini je hrvatski izdavač stručne teološke i znanstvene literature sa sada već pedesetogodišnjom tradicijom, ugledom i pozicijom u Crkvi i u društvu.

Radi što bolje nazočnosti i plasmana svojih izdanja KS trajno unaprjeđuje svoju distribucijsku mrežu otvaranjem novih knjižara, opremajući postojeće knjižare novom i suvremenom tehnološkom opremom, inovacijama u knjiškome poslovanju i namještajem. Osim direktne prodaje u vlastitim knjižarama i u knjižarama drugih izdavača i knjižâra te prodaje putem web knjižare, KS povećava opseg svojih djelatnosti i putem komisijske prodaje te aktivnostima putem Knjižnoga kluba i  trajnom pretplatničkom mrežom.

Sukladno suvremenim postignućima na području arhiviranja e-dostupnosti, KS vrši digitalizaciju svojih znanstvenih, stručnih pa i popularnih izdanja te trajno unaprjeđuje svoju ponudu putem web izloga kao i na društvenim mrežama.

Osim toga KS organizira stručne skupove, simpozije, tribine, izložbe i prigodna predstavljanja knjiga.

MISIJA, NAČELA I VIZIJE

Kršćanska sadašnjost d.o.o. u Crkvi i u hrvatskome društvu ima osobitu misiju objavljivanja relevantnih suvremenih i važnih teoloških knjiga prijašnjih vremena, što uključuje i bibliofilska izdanja kao i prijevode klasičnih djela od ranokršćanskih vremena do danas, zatim izdavanje starih i novih prijevoda Biblije, liturgijskih knjiga i crkvenih dokumenata, katehetske i duhovne literature te knjiga za djecu kao i znanstvene literature srodne teologiji.

Načela takvoga djelovanja su znanstvenost, tradicija, socijalna odgovornost i transparentnost.

U vizije takve djelatnosti KS-a ubrajaju se potrebe za znanstvenom objektivnošću, povezanošću hrvatske teološke misli s onom zapadnom, ekumenskom otvorenošću, informiranošću i edukacijom te u stvaranju i objavljivanju novih znanstvenih, duhovnih i kulturnih spoznaja.

STRATEŠKI CILJEVI

Opći ciljevi KS-ovih djelatnosti predstavljaju pomoć intelektualnoj, crkvenoj i društvenoj zajednici u pružanju relevantnih informacija i stavljanja na uvid znanstvenih i drugih postignuća s područja teologije i srodnih znanosti. Osim toga jedan od važnih ciljeva je i omogućiti bolju suradnju crkvenih i društvenih institucija i skupina na interdisciplinarnim područjima nuđenjem kako literature tako i organiziranjem simpozija, stručnih skupova i tribina te podupiranjem suradničke svijesti publikacijama široke namjene.

Strateško područje publiciranja relevantne teološke i znanstvene literature:

a)     objavljivanje izvornih znanstvenih radova iz područja teologije i srodnih znanosti;

b)     prevođenje i objavljivanje znanstvenih radova iz područja teologije i srodnih znanosti;

c)      publiciranje stručnih znanstvenih časopisa.

Strateško područje publiciranja relevantne biblijske literature:

a)     objavljivanje Biblije;

b)     prevođenje i objavljivanje novijih biblijskih prijevoda;

c)      objavljivanje bibliofilskih izdanja Biblije;

d)     objavljivanje stručne, znanstvene i popularne literature iz područja biblijskih znanosti i pastorala;

e)     objavljivanje stručnih časopisa iz područja biblijskih znanosti i pastorala.

 

Strateško područje objavljivanja dokumenata Crkve:

a)     prevođenje i objavljivanje najvažnijih dokumenata Svete stolice;

b)     objavljivanje relevantnih dokumenata Biskupskih konferencija;

c)      objavljivanje dokumenata Hrvatske biskupske konferencije.

Strateško područje objavljivanja liturgijskih knjiga:

a)     objavljivanje temeljnih liturgijskih knjiga;

b)     objavljivanje znanstvene i stručne literature iz područja liturgike;

c)      objavljivanje stručnih časopisa za liturgijski pastoral;

d)     objavljivanje audio-vizualnih sredstava i pomagala za liturgijski pastoral.

 

Strateško područje objavljivanja katehetske literature:

a)     objavljivanje katehetskih udžbenika priručnika i radnih bilježnica;

b)     objavljivanje znanstvene i stručne katehetske literature;

c)      objavljivanje audio-vizualnih sredstava i pomagala iz područja kateheze.

 

Strateško područje objavljivanja duhovne literature:

a)     prevođenje i objavljivanje literature duhovnog, esejističkog i znanstveno-popularnog karaktera;

b)     objavljivanje domaćih autora duhovne i znanstveno-popularne literature;

c)      objavljivanje popularnih izdanja duhovne literature.

Strateško područje objavljivanja književnih, likovnih i glazbenih djela kršćanske kulture:

a)     objavljivanje relevantnih književnih djela kršćanske provenijencije iz europske baštine;

b)     objavljivanje relevantnih književnih djela kršćanske provenijencije domaćih autora;

c)      objavljivanje likovnih monografija i studija kršćanske provenijencije, svjetskih i domaćih autora;

d)     objavljivanje znanstvenih prinosa iz područja muzikologije i crkvene glazbe;

e)     objavljivanje audio-vizualnih zapisa relevantnoga glazbenoga stvaralaštva.

 

Strateško područje poduzetničkih aktivnosti:

a)     širenje distribucijsko-prodajne mreže: otvaranje i opremanje novih knjižara te ulaganje u modernizaciju postojećih knjižara i širenje prodajnog asortimana;

b)     zapošljavanje novih djelatnika te kontinuirana edukacija KS-ovih kadrova radi bolje uspješnosti postizanja poslovnih ciljeva;

c)      promidžbene akcije: sudjelovanje na različitim sajmovima knjiga u tuzemstvu i inozemstvu kao što su: Interliber, Sajam knjiga u Frankfurtu, Sajam knjiga u Beogradu, Sajam knjiga u Sarajevu, Sajam knjiga u Puli, Mediteranski sajam knjiga (Split), Dječji sajam knjige u Šibeniku, Dječji sajam knjiga u Puli (Monte Librić), Sajam knjige u Nedelišću (Mesap Libar), Klio fest (Zagreb), Noć knjige, Brod kulture i Katehetske škole;

RAZVOJNE STRATEGIJE

 

Opći cilj razvojne strategije je: biti prepoznat kao vodeća institucija za objavljivanje teološke literature, biblijskih, liturgijskih i katehetskih izdanja te dokumenata, zatim relevantne publicistike i knjiga za djecu. Razvojna strategija uključuje sustavno povećavanje djelatnosti, poboljšavanje proizvoda, raznovrsniju marketinšku kampanju i razgranatiju prodajnu mrežu. To uključuje:

a)     stvaranje osnova za rast i razvoj što podrazumijeva jačanje poslovnoga sustava za odlučivanje i upravljanje, ulaganje u materijalnu osnovu i rješavanje temeljnih pitanja resursa;

b)     stvaranje uvjeta za jačanje ljudskih potencijala;

c)      stvaranje uvjeta za ulaganje u proizvodnu i distributivnu mrežu;

d)     jačanje prodajne mreže i otvaranje novih prodajnih mjesta;

e)     snaženje marketinških djelatnosti;

f)        umrežavanje u sustave i korporacije koje se bave sličnim djelatnostima.

PROVEDBA I PRAĆENJE IZVRŠENJA PLANA


U vremenu prije stupanja Strateškoga plana na snagu bit će provedene sljedeće aktivnosti:

a)     javno će se na vlastitim mrežnim stranicama objaviti Strateški plan;

b)     izabrat će se osobe odgovorne za provedbu pojedinih aktivnosti za primjenu plana;

c)      Pravovremenost provedbe i realizaciju planiranih aktivnosti nadzirat će član Uprave.

MJERILA ZA OCJENU USPJEŠNOSTI PROVEDBE STRATEŠKOGA PLANA


Provedba Strateškoga plana pratit će se analizom ostvarenja operativnih godišnjih planova i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti. Strateški plan će se smatrati ostvarenim ukoliko je provedeno 80% indikatora uspješnosti.

Glavni cilj je pratiti napredak na upravljačkoj i operativnoj razini, detektiranje slabosti i predlaganje korektivnih mehanizama. Rezultat samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će za ciklički proces rasta i razvoja poduzeća.

Misao dana

Svećenikove su riječi njegovo lice. Tu se on predstavlja, ponazočuje, uzima vidljivi lik svojega poslanja i identiteta. U svijetlim očima njegovih riječi zrcali se dubina ili pak plitkost duha. [...] Svećenikove su riječi njegove ruke. Tu on dodiruje stvarnost, donosi sebe drugima i druge prihvaća. U rukama njegovih riječi vide se žuljevi rada na njivi Gospodnjoj, ali i divota strpljiva i mukotrpna sijanja i žetve, ustrajna truda na tome da riječ donese obilat plod. (Ivica Žižić, „Marginalije. Zapisi o svećeništvu”)

na vrh
×
Prijava
Poslati ćemo vam zaboravljenu lozinku
×
Registrirajte se kao novi web kupac
 • Kupujte naslove iz naše ponude
 • Primajte obavijesti o novim naslovima
 • Kreirajte svoju listu želja
 • Pratite povijest vaših narudžbi

Vaši podaci su zaštićeni i poznati samo uredništvu naše web stranice. Naša tvrtka se obvezuje da će s vašim podacima postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.