Moralni zakon situacije u perspektivi II. vatikanskog koncila

Autori:

Velimir Valjan
25,00 kn
s PDV-om

9330090
978-953-151-850-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1977.
17 x 24 cm, 138 str.
Teološki radovi
Teologija