Biti i opstati 1

O kršćanstvu, demokraciji i kulturi

Autori:

Franc Rodé
60,00 kn
s PDV-om

Što je kultura? Kakav je odnos između kršćanstva i kulture? Odnos politike i religije, ateizam, sekularizacija i sekularizam, postmoderna, kršćanska sloboda - samo su neka od pitanja koje obrađuje ljubljanski nadbiskup i metropolita Slovenske crkvene pokrajine dr. Franc Rodé.
9350320
978-953-151-305-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2000.
11 x 18 cm, 283 str.
Znakovi i gibanja