Pretraži u novostima

Tri nove radne bilježnice iz vjeronauka

- Kategorija : Novosti

Za sljedeću školsku godinu uskoro nam stižu tri nove radne bilježnice za rad na satu vjeronauka u osnovnoj školi. Kako bi nadopunile i obogatile vjeronaučnu nastavu, prate područja i poglavlja naših udžbenika.

 

Nove radne bilježnice su sljedeće:

 

 Za 6 razred:

Biram slobodu (autori: Mirjana Novak, Barbara Sipina) – 50,00 kn

 

Za 7. razred:

Neka je Bog prvi (autori: Ivana Perčić, Josip Periš, Marina Šimić) – 50,00 kn

 

Za 8. razred:

Ukorak s Isusom (autori: Ivana Perčić, Josip Periš, Marina Šimić) – 50,00 kn

 

 

Novi udžbenici katoličkoga vjeronauka sastoje se od tiskanoga i elektroničkoga (digitalnog) dijela, a odobrilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Hrvatska biskupska konferencija koja je ujedno i izdavač ovih nastavnih materijala.

Svi su udžbenici usklađeni s Kurikulumom nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj te su odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja uvršteni u Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2021./2022.

 

Kao djelotvorna pomoć u ostvarivanju  kvalitetne komunikacije, u udžbenicima se nalaze i biblijski i književno-umjetnički tekstovi, tekstovi crkvenih dokumenata, mudre izreke, molitve i poučne priče.

Elektronički dio svakog udžbenika obogaćen je nizom audiovizualnih materijala, zvučnim zapisima, fotografijama i interaktivnim zadatcima, primjerenim učenicima pojedinoga razreda. I tiskani i elektronički dio vizualno su primjereno ilustrirani te obogaćeni brojnim likovnim reprodukcijama hrvatskih i stranih umjetnika.

 

S ovim novim izdanjima, Kršćanska sadašnjost sada nudi cjelovite zbirke materijala za vjeronaučnu nastavu u osnovnoškolskom obrazovanju od 3. do 8. razreda:

 

 

3. RAZRED

udžbenik

Mirjana Džambo Šporec

Ante Pavlović

Ivica Pažin

U ljubavi i pomirenju

61,70 kn

radna bilježnica

Ante Pavlović

Ivica Pažin

Tihana Petković

Ana Volf

U ljubavi i pomirenju

45,00

kn

4. RAZRED

udžbenik

Ante Pavlović

Ivica Pažin

Darovi vjere i zajedništva

62,60 kn

radna bilježnica

Ante Pavlović

Ivica Pažin

Tihana Petković

Ana Volf

Darovi vjere i zajedništva

45,00

kn

5. RAZRED

udžbenik

Mirjana Novak

Barbara Sipina

Učitelju, gdje stanuješ?

63,00

kn

radna bilježnica

Mirjana Novak

Barbara Sipina

Učitelju, gdje stanuješ?

45,00

kn

6. RAZRED

udžbenik

Mirjana Novak

Barbara Sipina

Biram slobodu

62,10 kn

radna bilježnica

Mirjana Novak

Barbara Sipina

Biram slobodu

50,00

kn

7. RAZRED

udžbenik

Ivana Perčić

Josip Periš

Marina Šimić

Neka je Bog prvi

66,20 kn

radna bilježnica

Ivana Perčić

Josip Periš

Marina Šimić

Neka je Bog prvi

50,00

kn

8. RAZRED

udžbenik

Ivana Perčić

Josip Periš

Marina Šimić

Ukorak s Isusom

67,20 kn

radna bilježnica

Ivana Perčić

Josip Periš

Marina Šimić

Ukorak s Isusom

50,00

kn

 

Podjeli sadržaj