Noviteti

Svi proizvodi

Misao dana

Prošao je od moći do bespomoćnosti, od najvišega do najnižega, od uspjeha do poraza, od snage do slabosti, od slave do poniženja. Cijeli život Isusa iz Nazareta bio je odbacivanje svakog uzvisivanja.

Henri Nouwen, O Kristovoj poniznosti

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

najveći je hrvatski crkveni izdavač i nakladnik knjiga kao štu su Biblija, liturgijske knjige, crkveni dokumenti, teološka, duhovna i vjerska literatura te katehetski udžbenici.

U četrdesetak biblioteka i nizova te šest periodičkih izdanja Kršćanska sadašnjost pokriva vrlo široko područje crkvenoga, znanstvenog i kulturnog djelovanja, promičući kršćanske vrjednote.

Novosti

Kana