Noviteti

Svi proizvodi

Misao dana

Mistici znaju da je u svakom od nas sveti prostor, prostor tišine, kojemu misli i emocije nemaju pristupa.

Anselm Grün, Otkrij sveto u sebi. Džepni seminar za razmišljanje i daljni rast

Novosti

Kana

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

najveći je hrvatski crkveni izdavač i nakladnik knjiga kao štu su Biblija, liturgijske knjige, crkveni dokumenti, teološka, duhovna i vjerska literatura te katehetski udžbenici.

U četrdesetak biblioteka i nizova te šest periodičkih izdanja Kršćanska sadašnjost pokriva vrlo široko područje crkvenoga, znanstvenog i kulturnog djelovanja, promičući kršćanske vrjednote.