Noviteti

Svi proizvodi

Misao dana

Božji dah je Božja volja. Tako reći dioništvo u Božjem životu a da mi sami nismo Bog. Disanje je slika života. Kada prestanemo disati, mrtvi smo. Mi udišemo i izdišemo: izdišemo k Bogu – i onda ponovno udišemo.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Bog i njegova povijest

Novosti

Kana

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

najveći je hrvatski crkveni izdavač i nakladnik knjiga kao štu su Biblija, liturgijske knjige, crkveni dokumenti, teološka, duhovna i vjerska literatura te katehetski udžbenici.

U četrdesetak biblioteka i nizova te šest periodičkih izdanja Kršćanska sadašnjost pokriva vrlo široko područje crkvenoga, znanstvenog i kulturnog djelovanja, promičući kršćanske vrjednote.