Noviteti

Svi proizvodi

Misao dana

Ona je Majka Crkve, njezina jedinstvena ljepota, jedinstveni uzor. No Marijina nas veličina ne udaljava od nje. Blizu nam je svojom ljudskošću. I ona je prolazila putem vjere i trpljenja. Ona zna što znači biti čovjek, ali bliska nam je i u drugom smislu. Božjom voljom postali smo njezina djeca, a ona se kao naša Majka brižno skrbi o nama.

Christopher O'Donnell, O Mariji

Novosti

Kana

Kršćanska sadašnjost d.o.o.

najveći je hrvatski crkveni izdavač i nakladnik knjiga kao štu su Biblija, liturgijske knjige, crkveni dokumenti, teološka, duhovna i vjerska literatura te katehetski udžbenici.

U četrdesetak biblioteka i nizova te šest periodičkih izdanja Kršćanska sadašnjost pokriva vrlo široko područje crkvenoga, znanstvenog i kulturnog djelovanja, promičući kršćanske vrjednote.