• Novo

Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum (D-191)

30,00 kn
s PDV-om

Ovaj dokument, Biskup i jedinstvo kršćana: ekumenski vademecum, koji je izdalo Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana, nudi se kao pomoć dijecezanskim biskupima kako bi im se pomoglo da bolje razumiju i ispune svoju ekumensku zadaću.

Vademecum je nastao na zahtjev plenarne skupštine toga Papinskoga vijeća. Tekst su sastavili službenici Vijeća u dogovoru sa stručnjacima i uz odobrenje mjerodavnih dikasterija Rimske kurije.

Dokument je namijenjen biskupima iz cijeloga svijeta u nadi da će na ovim stranicama moći pronaći jasne i korisne smjernice koje će im pomoći voditi mjesne Crkve povjerene njihovoj pastoralnoj skrbi, prema onom jedinstvu za koje je Gospodin molio i na koje je Crkva neopozivo pozvana.

9061910
978-953-11-1551-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2021.
11,5 x 17 cm; 84 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti