Oscar Cullmann

Teolozi dvadesetoga stoljeća

Autori:

Aldo Moda
100,00 kn
s PDV-om

Knjiga je posvećena poznatome švicarskom protestantskom
teologu, značajnom proučavatelju Svetog pisma, vrlo prihvatljivom katolicima,
stalnom promatraču na II. vatikanskom koncilu i u posljednje vrijeme sve više
vrednovanom u pravoslavnoj teologiji.Cullmanna su s razlogom prozvali Pontifex oecumenicus – Svećenik ekumenizma, čime se htjelo označiti
smisao i snagu životne potrage, uporne i hrabre, u konkretnom realizmu s uvijek
jasnim osjećajem za jedinstvo. Za sebe je često znao govoriti kako je jedan od
onih koji se nikada nije pomirio s razdvojenošću i kako je potrebno ići
naprijed bez predrasuda. Polazeći od činjenice da je povijest radikalno
označena događajem Isusa Krista, opravdanom brojnim istraživanjima o prvotnom
kršćanstvu, razvio se cijeli egzegetsko-teološki put toga Alzašanina, jednog od
najcjenjenijih stručnjaka za Novi zavjet.Osim nastojanja nadahnutih Bultmannom i Barthom, koji su
riskirali zaboraviti povijesnu dimenziju spasenja, Cullmann je upornošću i
filološkom savjesnošću uvijek branio Božje povijesno djelovanje, što
predstavlja zaokret usmjeren prema vremenito shvaćenoj eshatološkoj budućnosti.Najveća vrijednost Oscara Cullmanna jest to da je teološkom
svijetu znao ponuditi originalnu sintezu kršćanstva, u kojoj je zadivljujući
kritički aparata, kao i organiziranost pojedinih dijelova, a sve je pojmljeno u
povezanosti s temeljnom idejom povijesti spasenja.Aldo
Moda, autor ove knjige, doktorirao je književnost i teologiju i bavi se
ekumenskom teologijom na Katoličkom institutu u Parizu.
9270740
978-953-11-1010-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2017.
12,5 x 20 cm; 315 str.
Polazišta
Teologija