Vuk-Daničićevo Sveto pismo i biblijska društva na južnoslavenskom tlu u XIX. stoljeću

Autori:

Peter Kuzmič
40,00 kn
s PDV-om

Ova opsežno i izvrsno dokumentirana studija Dra Petra Kuzmića obrađuje u uzajamnoj suvislosti tri zanimljiva fenomena povijesti Biblije na južnoslavenskom tlu: povijest i dinamiku djelovanja inozemnih i inovjerskih biblijskih društva poglavito u Srbiji i hrvatskoj od početka XIX stoljeća unaprijed; povijest nastanka, izdanja i širenja Novoga zavjeta Vuka Karadžića i poslije Vuk-Daničićeva Svetoga pisma sve do njihove svojevrsne kroatizacije; kriterije i metode djelatnosti Britanskog i inozemnog biblijskog društva (Iz predgovora: Bonaventura Duda)

9010170
978-953-151-917-
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
1983.
17 x 25 cm, 311 str.