Dominikanci i Hrvati

Osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće)

Autori:

Franjo Šanjek
120,00 kn
s PDV-om

U knjizi akademika Franje Šanjeka Dominikanci i Hrvati. Osam stoljeća zajedništva (13. - 21.), čitatelj će naći sve relevantne podatke o odlučujućoj ulozi toga reda u kulturnoj povijesti Hrvata, osobito u razvoju školstva na hrvatskim područjima. Bijeli fratri, Ordo fratrum praedicatorum srasli su s hrvatskom kulturnom prošlošću tako da je nemoguće o njoj pisati bez stalnog ukazivanja na njihovu nerazdvojivu povećanost. U prvom dijelu ove knjige (str. 17 - 128) čitatelj se upoznaje s dolaskom dominikanaca na hrvatske prostore od Istre do Bosne i s njihovim samostanima. Autor naglašava da dominikancima treba zahvaliti, uz ostalo, i za osnivanje prvoga hrvatskog sve ili ništa, zadarskog Generalnog studija 1495., prve visoke škole na hrvatskom prostoru sa sveučilišnim pravima i povlasticama. U drugom dijelu knjige (str. 131 - 235) autor daje galeriju hrvatskih dominikanaca od 13. do 20. stoljeća. Knjiga završava bibliografijom o navedenoj povijesnoj problematici, kronološkim pregledom zbivanja, leksikonom hrvatskih dominikanaca i kazalima osobnih i zemljopisnih imena. Ova je knjiga nedvojbeno nezaobilazni temelj za buduća istraživanja povijesti dominikanaca u nas. Potrebno je istaknuti da je autor rada jedan od vodećih hrvatskih povjesničara crkvene i opće povijesti i svakako najpozvaniji da svestrano obradi ovu složenu materiju, to više što je već 1986. godine, zajedno s Ivicom Tomljenovićem, u radu Dominikanci i razvoj školstva u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, Croatica christiana periodica X (1986.), 17, str. 48 - 73 obradio važnija pitanja iste tematike.
9010390
978-953-11-0382-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2008.
18 x 25 cm, 404 str.