Krčki biskup mons. Josip Srebrnić (1876. - 1966.)

Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom 50. obljetnice smrti

220,00 kn
s PDV-om

Prvi dio zbornika čine radovi s međunarodnoga znanstvenoga skupa, održanog 2016. godine u Rijeci povodom 50. obljetnice smrti biskupa Josipa Srebrnića (1876.-1966.) koji je Krčkom biskupijom upravljao do 1923 godine. U prilozima autori obrađuju razne etape života i rada krčkoga biskupa u međuraću, tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega.

Drugi dio zbornika donosi prijepise brojnih pisama iz Prezidijalnog arhiva Josipa Srebrnića, u kojima krčki biskup intervenira u korist uhićenih, prognanih i interniranih osoba tijekom Drugoga svjetskog rata. Nasljednik Josipa Srebrnića na krčkoj katedri biskup Ivica Petanjak u svome radu, među ostalim, ističe kako je biskup svoju dugogodišnju pastirsku službu vršio u tri različita vremena i sustava: prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Radi se o vremenu fašizma, godinama borbe između fašizma i komunizma te razdoblju pobjede komunizma.

Na temelju nekolikih Srebrnićevih pastirskih pisama iz ratne 1944. godine autor ističe biskupova stajališta. Srebrnić govori o ženidbi kao božanskoj ustanovi, o odgoju djece, o privatnom vlasništvu, o progonima i ubojstvima koja su učinjena u ime komunističke ideologije. Osobito ističe Srebrnićev stav prema nadirućem komunizmu i metodama njegova prodiranja.

Zbornik je tiskan kao suizdanje Krčke biskupije, Teologije u Rijeci i Kršćanske sadašnjosti.

9010480
978-953-11-1021-1
Krčka biskupija
Kršćanska sadašnjost
Teologija u Rijeci
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi
2017.
17 x 24 cm; 626 str.