O vremenu i vječnosti - eKnjiga

Zbirka egzegetsko-teoloških članaka

Autori:

Anto Popović
22,50 €
s PDV-om

Kako preuzimati i kako koristiti eKnjige Kršćanske sadašnjosti pogledajte OVDJE.

Knjiga O vremnu i vječnoati sadržava devet članaka koji su već objavljeni u nekoliko časopisa i zbornika, a sada su sabrani u knjigu od devet poglavlja. Ova zbirka članaka daje novi uvid u biblijsko poimanje vremena i vječnosti te otvara vrata interdisciplinarnom dijalogu. Djelo je primarno namijenjeno bibličarima, odnosno egzegetima, jer je riječ ne samo o teološkom, nego i o egzegetsko-teološkom djelu, a bit će od koristi svima onima koje zanima pitanje vremena i vječnosti u Bibliji jer su pojedini dijelovi razumljivi i zanimljivi široj publici.

Naslovi članaka su: Početak stvaranja svijeta i početak Biblije (Post 1,1-2); Početak vremena: Stvaranje svjetlosti i kategorije vremena (Post 1,3-5); Kompozicijski rast biblijskog teksta u vremenu na primjeru Post 2,4a.4b; »Različita tumačenja istog teksta tijekom vremena na primjeru Post 2,4–3,24«; Nadvremenska i svevremenska poruka teškoga teksta u Post 4,7; Kronologija rodoslovlja u biblijskoj prapovijesti (Post 5,3-32; 11,10-32); Od vremenitog do vječnog Saveza prema Ezekielu 16–17; 36,16–37,28; Borba u vremenu za vječnu nagradu prema Prvoj Korinćanima 9,24-27; Vječna riječ u kanonu. Kanonske knjige u židovstvu i kršćanstvu.

2010870
978-953-11-1766-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
2022.