Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti

Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta

Autori:

Božo Lujić
150,00 kn
s PDV-om

Knjiga je, kako u uvodu potvrđuje i sam autor, nastajala kroz duže razdoblje na temelju raznih studija iz područja starozavjetne biblijske teologije.

Naglasak je u tim studijama stavljen na odnos između dviju stvarnosti ili dva partnera Boga i čovjeka, odnosno Boga i naroda. Taj je odnos shvaćen kao vjera u biblijskom smislu riječi, koja nije vezana samo za čovjekovu zbilju nego jednako tako i za onu Božju, jer i Bog, kao biće slobode, i čovjek kao slobodno biće stoje u međusobnom povjerenju.

Vjera je, stoga, najprimjereniji stav s kojim čovjek može pristupiti Bogu i u kojemu Bog pristupa čovjeku, ali, jednako tako, i u horizontalnom pristupu čovjeka drugome čovjeku.

Osim vjere nije zaobiđena niti velika tema prijateljstva s Bogom u obliku sklapanja raznih vrsta saveza kao i velika tema biblijske teologije: vjera u mogućnost promjene kako čovjeka tako i Boga, odnosno vjera u Boga kao bića slobode, ali i u čovjeka kao slobodnoga bića.

Jedna od važnijih tema je i ona vezana uz pravo i pravednost. Manji dio građe autor je već prije objavljivao, no za ovu knjigu i taj je dio temeljito prerađen, dok se veći dio pojavljuje u ovome obliku po prvi put.

Autor je knjigu posvetio učilištima na kojima se obrazovao ili djelovao, a koja su pridonijela da se u njemu razvije ljubav prema Bibliji i njezinoj poruci.

Ocjenjujući i procjenjujući novu knjigu Bože Lujića Nikola Hohnjec kaže kako je pravi užitak čitati izlaganje i zapažati uvijek nova otkrića literarnih motiva i teoloških poruka, Anton Tamarut tvrdi kako se radi ne samo o izvrsnom uvodu u biblijsku teologiju Starog zavjeta nego i o antologijskome prikazu cjelokupne starozavjetne teologije, dok Karlo Višaticki pohvaljuje autorovo poznavanje kako starije tako i novije literature pa ga kao takvog smatra „prvijencem“ na području biblijske teologije Staroga zavjeta u nas.

9010800
978-953-11-0815-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2014.
451
17 x 24 cm; 451 str.
Biblica
Teologija