Biblija danas, br. 2 (2019.)

Duh Sveti

Autori:

-- --
10,00 kn
s PDV-om

Sadržaj:Riječ urednika

„Duh Božji lebdio je nad vodama“

„I duh svoj udahnut će u vas da oživite“

„Duh Gospodnji na meni je“

Život u duhu prema sv. Pavlu

1001192
1331-5757
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Klamano
2019.
21 x 29,5 cm; 24 str.
Časopisi