Hrvatski prijevodi Novoga zavjeta od 20. stoljeća

Autori:

Nada Babić
120,00 kn
s PDV-om

Ovom knjigom dobili smo na hrvatskome jeziku ono što nam je nedostajalo: Na jednom je mjestu objavljen pregled prevođenja Svetoga pisma na hrvatski jezik, od najstarijih lekcionara pa sve do suvremenih prijevoda sa glavnim naglaskom na hrvatskim prijevodima Novoga zavjeta od 20. stoljeća. Na temelju raščlambe odabranih tekstova iz Biblije – kao jednoga od najvažnijih djela hrvatske kulture – autorica ovom knjigom želi pokazati kako jezične inačice istoga teksta mogu različito djelovati na značenje rečenične i nadrečenične cjeline.

„Takva sustavna i detaljna istraživanja vrlo velika broja prijevoda i njihovih mijenjanih izdanja još nije bilo u hrvatskome jezikoslovlju“, kaže o knjizi prof. dr. sc. Zrinka Jelaska.

Akademik Josip Bratulić pak tvrdi: „Ovo je jedno od rijetkih znanstvenih djela koje se bavi razlikama u hrvatskim prijevodima, pri čemu po broju analiziranih prijevoda i njihovih inačica daleko nadilazi dosadašnje radova. Od 98 pregledanih prijevoda pokazalo se da ih 45 ima bar neke razlike, a pojedini velike. Djelo je namijenjeno proučavateljima hrvatskoga jezika, ali i proučavanju hrvatske biblijske tradicije. Može poslužiti i kao visokoškolski udžbenik za proučavatelje povijesti hrvatskoga jezika i kulture, kao i za proučavatelje biblijske problematike u hrvatskom narodu“.

9030340***
978-953-11-1168-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2018.
17 x 24,5 cm; 336 str.