Pretraži u novostima

"Zajedno u duhu" sa dr. sc. Stjepanom Brebrićem

- Kategorija : Novosti

U emisiji „Zajedno u duhu“ u subotu 12. studenoga gostovao je direktor i glavni urednik Kršćanske sadašnjosti, dr. sc. Stjepan Brebrić. U razgovoru s voditeljicom Ivanom Šimunić govorilo se o ekumenskom radu i nastojanjima u cjelokupnom djelu Kršćanske sadašnjosti, od početaka do danas, u skladu s ciljevima i ekumenskim težnjama njezinih osnivača.

U kontekstu same emisije i ovogodišnjeg Interlibera naglasak je stavljen na obilježje Kršćanske sadašnjosti koja je još je od osnutka otvorena za sve kršćanske denominacije, pa se u njenom izdavačkom opusu mogu naći brojni naslovi ekumenske tematike. Direktor i glavni urednik KS-a Stjepan Brebrić ovdje posebice ističe naslove domaćih autora, teoloških stručnjaka, kao što je primjerice prof. Ivan Macut iz Splita s čak nekoliko naslova u nizu „Ekumena“.

Voditeljica Ivana Šimunić podsjetila je kako ove godine obilježavamo punu 60. obljetnicu Drugoga vatikanskog koncila, čija je ključna riječ bila dijalog. Jedan od posljedičnih plodova i duhovnih nastavnica Koncila jest Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije „Kršćanska sadašnjost“, osnovan 1968. godine.

Spomenuvši prvo ekumensko izdanje Centra, odnosno Kršćanske sadašnjosti, Dinamika provizornog autora i utemeljitelja ekumenske zajednice iz Taizéa, brata Rogera Schutza, dr. sc. Stjepan Brebrić osvrnuo se na ekumenska obilježja KS-a kroz citat jednoga od osnivača KS-a, Josipa Turčinovića, kako je sav rad, sva djelatnost Kršćanske sadašnjosti zapravo prožeta ekumenskim duhom.

Direktor i glavni urednik KS-a tako podsjeća kako već i sâm naziv Kršćanske sadašnjost govori o njezinu ekumenskom nazivniku koji, premda smješten u snažnu katoličku sredinu, ipak poziva i prihvaća sve kršćanske denominacije u zajedništvo temeljeno na istoj, istinskoj Objavi. Također navodi dr. Brebrić kako, kroz sve svoje biblioteke i časopisna izdanja, KS pozdravlja ekumenski pristup i otvoren dijaloški smjer, čime ona nastavlja vršiti svoju svrhu i cilj postavljen od svojih osnivača – provesti u djelo i uvijek ispunjavati zaključke i smjernice Drugoga vatikanskog koncila te ih približiti životnoj i svakodnevnoj sredini. To je konkretno egzistencijalno primjetno i pri pogledu na stručne suradnike KS-a tijekom cijeloga njezinog postojanja, koji pripadaju raznovrsnim konfesijama, a svaki njihov pojedinačan doprinos je pridonio ekumenskom bogatstvu cjeline KS-ove nakladničke i kulturne djelatnosti.

Dr. Brebrić je ovdje držao važnim posebno istaknuti karizmatični trolist KS-a – Vjekoslav Bajsić, Josip Turčinović i Tomislav Janko Šagi Bunić – koji su dijelili zajedničku viziju značenja i ostavštine Drugoga vatikanskog koncila, koju dr. Brebrić naziva „koncilskom vizijom“ – a to je dijalog. Taj koncept bio je glavni pokretač i duhovni putokaz pri svim koncilskim zasjedanjima, zaključivanjima i konačnim dokumentima. Ova odluka i opredjeljenje Crkve za otvaranjem i susretom sa svijetom oko same sebe, svijetom koji počiva na istoj Objavi i vrijednostima, ključni je faktor i za tadašnje djelovanje Koncila, i za današnje djelovanje KS-a. Na svijetu je suradnja potrebna, nužna za dobrobit i kultura, i pojedinaca, i čovjeka samoga, a njezin prvi korak jest otvorenost za dijalog i razgovor.

U razgovoru je naglašeno kako je svaki od trojice osnivača KS-a za provedbu ovog cilja uveo svoje vlastite osebujnosti: kod Josipa Turčinovića to je izraženo kroz njegovu stručnost u ekumenskoj teologiji te time nadahnut odnos prema svijetu i kulturi; kod Šagi Bunića je prevladavao jedan oprezniji pristup mogućim iskrivljenjima dijaloga koje bi proizlazile iz povijesnih opterećenosti na našem području; dok je kod Bajsića tipično zalaganje u dijaloškim nastojanjima na području znanosti, vjere i razuma, vjere i raznovrsnih kultura.

Viziju svojih osnivača Kršćanska sadašnjost i danas živi kroz dijaloški otvorenu literaturu, oslobođenu svake isključivosti, polemika, zatvorenosti; a upravo je teološka literatura, i njezina prožetost ovim vrijednostima, u prvom redu pozornosti KS-a.

Na pitanje voditeljice o izdavaštvu Biblije, dr. Brebrić navodi kako od 1974. godine Kršćanska sadašnjost samostalno objavljuje hrvatski prijevod Biblije u raznim izdanjima – primjerice do danas izdano je čak 25 izdanja tzv. Zagrebačke Biblije, i 10-ak izdanja tzv. Jeruzalemske Biblije. Osim ovih, vrijedno je spomenuti i Ilustriranu Bibliju mladih, tiskanu također u velikim nakladama, pa se već samo ovim izdanjima približavamo broju od milijun primjeraka Biblije.

Kršćanska sadašnjost stoga je vrlo ponosna na dosadašnje uspjehe, no koje također, naglašava dr. Brebrić, drži i nadahnućem za daljnje napretke i ustrajan rad u približavanju svojega ekumenskog poziva svim kršćanima.

Cijeli razgovor dr. sc. Brebrića u emisiji Zajedno u duhu, na dan 12. studenoga 2022., možete pogledati na mrežnim stranicama HRT-a.

 

Podjeli sadržaj