Bogoslovska smotra, 2004. - br. 3

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

ČLANCI

Božo Lujić: Osnovno biblijsko pitanje: Što je čovjek? Egzegetsko-teološka analiza Ps 8

Nikola Hohnjec: Molitva zajednice između tradicije i nevolje (Dj 4, 23-31). Lukin tekst, prethodni tekst i značenje o molitvi

Mario Cifrak: ... da ne činite to što budete htjeli.(Gal 5, 17)

Ivan Dugandžić: Osporavani Mesija progonjena zajednica. Slika Ivanove zajednice potkraj prvoga kršćanskog stoljeća

Petar Bašić: Neke prevodilačke nedoumice u hrvatskome lekcionaru ABC

Josip Oslić: Mit i kerigma. Pitanje dimitologizacije k sebi dolazećega uma

Krešimir Šimić: Istinitost fikcionalnog u svjetlu pneumatološke teologije istine

Željko Tanjić: Jedna Crkva u i iz mnoštva Crkava. Odnos između opće Crkve i partikularnih Crkava u svjetlu rasprave između Josepha Ratzingera i Waltera Kaspera

Ante Crnčević: Liturgija u susretu s neliturgijskim oblicima kulta. Liturgijska kriteriologija i imperativ vremena

Ivan Šaško: Praeparatio donorum i molitve super oblata. Raznolikost terminologije kao okvir za raspravu o euharistijskoj žrtvi i prinošenju

Anton Tamarut: Trinitarni naglasci u sakramentima

Ivan Karlić: Osuda i smrt Isusa iz Nazareta, Krista

Anton Tamarut: Kršćanski život opečaćen darom Duha u sakramentu potvrde

Milan Špehar: Mjesto i uloga mistike u dijalogu među religijama

Antun Čečatka: Svetost. Smjerokaz u pastoralu duhovnih zvanja

PRIOPĆENJA

Ivan Golub: Prvi Kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva

IZVJEŠĆA

Dolloquium Biblicum Lovaniense LIII od 27. do 29. srpnja 2004. (A. Rebić)

Sablasti straha provokacija za teologiju. Kongres europskih katoličkih teologa o današnjim društvenim strahovima (N. A. Ančić)

Konferencija voditelja Katoličkih biblijskih djela Srednje Europe (M. Cifrak)

RECENZIJE

Zbornik Suvremeni pristup Bibliji (A. Polegubić)

A. Popović, Biblijske teme (M. Zovkić)

B. Vuleta - R. Anić - I. Milanović-Litre, Kršćanstvo i pamćenje (I. Raguž)

1002043
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, br. 3
Meki
2013.
24 x 17 cm, str. 595
Časopisi