Bogoslovska smotra, 2005. - br. 1

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

ČLANCI

Josip Oslić: 'Transcendentalno-kritička' pedagogika Erwina Hufnagela

Krešimir Šimić: Književno-biblijski pristup teodicejskoj problematici

Ivan Šporčić: Flora u svijetu simbola drugog dijela Hošejine knjige. Metaforički izrazi za narod

Ivan Šporčić: 'Kad je Efrajim svoju bolest vidio, a Juda ranu svoju...' (Hoš 5, 13). O bolesti u knjizi proroka Hošeje

Ivan Dugandžić: Majka, Žena, Učenica. Mjesto i uloga Isusove majke u Ivanovu evanđelju

Goran Dabić: Od Marijine osobne svetosti do njezine izvorne svetosti. Dogma o Marijinu Bezgrešnu Začeću

Franjo Podgorelec: Kontemplativna molitva u iskustvu i djelima sv. Terezije Avilske

Milan Špehar: Mistično iskustvo - mjesto susreta među kršćanima

Zdravka Leutar, Stipe Tadić i Ana Štambuk: Neki pokazatelji moralnog prosuđivanja pripadnika pokreta fokolara

Tonči Matulić: Bioetika i genetika: Medicinska praksa između eugenike i jatrogene bolesti

Josip Čorić: Obitelj subjekt i objekt pastorala

Milan Šimunović: Nova evangelizacija i kateheza braka i obitelji. Premišljanje klasičnih i pokretaje novih modela obiteljskog pastorala

Đuro Zalar: Korelacija kao sustavno-teološko i religiozno-pedagoško načelo

Alojzije Hoblaj, Nevenka Lončarić-Jelačić i Ružica Razum: Crkva i odgoj u Hrvatskoj. Istraživanje za europsku komparativnu studiju

Josip Šalković: Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve

Nikola Škalabrin: Upravljanje dobrima

Jure Brkan: Pravna zaštita sakramenta pokore

IZVJEŠĆA

Arheologija i tekst. Zasjedanje radne zajednice prof. Novoga zavjeta njem. govornog područja (M. Cifrak)

Simpozij o Jurju Križaniću u Moskvi (I. Golub)

RECENZIJE

J. Brkan, Župa u zakonodavstvu Katoličke Crkve, Biblioteka Službe Božje, knjiga 49., Split, 2004., 290 str. (M. Berljak)

I. Dugandžić, Biblijska teologija Novoga zavjeta, Priručnici 75, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004., 198 str. (A. Popović)

1002051
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, br. 1
Meki
2013.
24 x 17 cm, str. 1-4
Časopisi