Bogoslovska smotra, 2007. - br. 3

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

In memoriam Tomislav Zdenko Tenšek (1943. - 2007.)

ČLANCI

J. Oslić - D. Tolvajčić: Odnos 'filozofskog vjerovanja' i objavljivanje religije kod Karla Jaspersa

A. Popović: Početak opisa stvaranja u Knjizi Postanka 1,1-2. Egzegetsko-teološka i sintaksna analiza Post 1,1-2

M. Zovkić: Usporedba Šarićeve i Zagrebačke Biblije

I. Klarić: Aktualne teme suvremene kristologije

A. Tamarut: Teološka-pastoralna aktualnost sakramentalne ispovijedi

T. Matulić: Identitet, profesija i etika sestrinstva

IZVJEŠĆA

M. Cifrak , Konferencija voditelja Biblijskih djela Srednje Europe Katoličke biblijske federacije

M. Cifrak , Međunarodni znanstveni skup. Biblija - knjiga mediterana par excelence

M. Cifrak , Kamo ide egzegeza? Između sustavnog prihvaćanja i raspadanja usporednog proučavanja religija

RECENZIJE

S. Cvetnić, Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština (I. Šaško)

1002073
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Meki
2013.
17 x 24 cm
Časopisi