Bogoslovska smotra, 2009. - br. 1

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

UVODNIK

S. Baloban: Supsidijarnost u hrvatskom društvu

RADOVI

Izvorni znanstveni rad

J. Grbac: Političko-društveni vid supsidijarnosti. Teoretsko utemeljenje supsidijarnosti u društvenom i političkom životu

Š. Marasović: Supsidijarnost kao teološki problem

G. Črpić - D. Mravunac - Ž. Tanjić: Supsidijarnost - širenje prostora slobode u društvu

J. Valković: Supsidijarnost u hrvatskom medijskom prostoru. Problemi i mogućnosti djelovanja

S. Baloban: Mogućnosti supsidijarnosti u crkvenom životu

Pregledani članak

M. Cifrak: Načelo supsidijarnosti

RECENZIJE

S. Baloban - G. Črpić (ur.) , O solidarnosti i supsidijarnosti u Hrvatskoj (Valentina Kanić)

M. P. Hornsby-Smith, An introduction to Catholic Social Thought (Damir Mravunac)

S. Nimac, Pastoral grada (A. Čondić)

T. Matulić, Metamorfoze kulture teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije. Let iznad oblaka dekristijanizacije (J. Grbac)

1002091
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Meki
2013.
17 x 24 cm
Časopisi