Bogoslovska smotra, 2009. - br. 3

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

UVODNIK

A. Crnčević: Nova značenja i pastoralne perspektive kršćanske inicijacije

POZDRAVNI GOVORI

RADOVI

Izvorni znanstveni rad

I. Žižić: Genealogija vjerničkih subjekta. Kršćanska inicijacija u svjetlu antropologije i teologije obreda

I. Štengel: Inicijacija i dimenzija pripadnosti. Sakrament kao izazov i poticaj integraciji osobnost

A. Crnčević: Inicijacijska dinamika u liturgiji krštenja. Od dinamike otajstva do obrednoga ustroja

I. Šaško: Euharistija - vrhunac u pristupu, trajnost u življenju inicijacije

I. Raguž: Trinitarno-euharistijsko promišljanje o kršćanskoj inicijaciji

Pregledani članak

N. Gašpar: Problematika redoslijeda sakramenata inicijacije. Jedinstvo u različitosti dvaju sakramenata (krštenja i potvrde)

A. Tamarut: Povezanost sakramenta ozdravljenja i služenja sa sakramentima kršćanske inicijacije

R. Razum: Katehetski inicijacijski itinerarij

A. Čondić: Inicijacija odraslih - model pastorala u župnoj zajednici

RECENZIJE

A. Popović, isusova muka i smrt prema Markovom evanđelju. Egzegetsko-teološki komentar (Mato Zovkić)

Fenomen (ne)religioznosti u suvremenoj književnosti (Zbornik radova) (Adolf Polegubić)

Ugo Vanni, L'uomo dell apocalisse ( Nikola Hohnjec)

Konrad Huber, Einer gleich einem Menschensohn. Die Christusvisionen in Offb 1,9-20 und offb 14,14-20 und die Christologie der Johannesoffenbarung (Nikola Hohnjec)

1002093
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Meki
2013.
17 x 24 cm
Časopisi