Bogoslovska smotra, 2009. - br. 4

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

UVODNIK

R. Razum: Crkva i teologija nakon padova 'zidova'

ČLANCI

IV. Dies Theologicus 2009.

A. Franz: 'S Bogom svojim preskačem zidine' (Ps 18,30). Teologija i Crkva u Europi 20 godina nakon pada Zida (pregledni članak)

I. Rogić: Pet tvrdanja o dvoziđu. Kratak osvrt na hrvatske prilike 20 godina nakon rušenja Berlinskog zida (izvorni znanstveni rad)

I. Cifrić: Kultura zidova - prošlost ili kontinuitet? Dolje zid! Živio zid! - 20 godina poslije (pregledni članak)

J. Baloban: Pozicija i uloga Crkve u Središnjoj i Istočnoj Europi 20 godina nakon urušavanja komunističkog sustava (izvorni znanstveni rad)

Izvorni znanstveni rad

M. Pehar: Marija - novi Abraham?

R. Pšihistal: Druga poslanica Marka Marulića Katarini Obirtića. Svijet u zrcalu figure ribe

Pregledani članak

I. Raguž: Hans Urs von Balthasar i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji

A. Ćubelić: tri hrvatska dominikanca (Hijacint Bošković, Dominik Barač i Jordan Kunčić) o totalitarnim ideologijama 20. stoljeća

Stručni članak

I. Kešina: Evolucija i princip selekcije u filozofiji Vjekoslava Bajsića

IN MEMORIAM

A. Filić - Ž. Tanjić: Aldo Starić - teolog izgovorene riječi

Biografija prof. dr. sc. Alde Starića

V. Košič: Homilija na misi zadušnici u samostanskoj kapeli Presvetoga Srca Isusova sestara sv. Križa u Zagrebu 18. XI. 2009.

N. Vukoja: Oproštajni govor u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ž. Tanjić: Oproštajni govor u ime Kršćanske sadašnjosti

IZVJEŠĆA

I. Bodrožić: Novootkivene propovijedi svetoga Augustina

M. Cifrak: Colloquium Biblicum Vindobonense

RECENZIJA

Ž. Tanjić: Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka (Ivica Raguž)

Velika Proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici (Zbornik radova) (Hrvojka Mihanović-Salopek)

1002094
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Meki
2013.
17 x 24 cm
Časopisi