Bogoslovska smotra, 2010. - br. 1

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

UVODNIK

A. Rebić: Uz stotu obljetnicu Bogoslovke smotre razmišljamo o Savezu s Bogom

ČLANCI

Izvorni znanstveni rad

B. Velčić: Božja obećanja Abrahamu (Post 17) i pitanje završetka svećeničkog spisa

A. Rebić: starozavjetni pojam Saveza s posebnim osvrtom na Ponovljeni zakon

B. Lujić: Obilježje i značenje novoga Saveza u Jr 31,31-34

G. Kühner: Savez u knjizi Sirahovoj

I. Dugandžić: Apostolska služba novoga saveza. Novi Savez prema 2 Kor 3,6.14

M. Zovčić: Savez Božji s Izraelom u Rim 9 - 11 i dijalog sa Židovima

D. Tepert: Bolji/uzvišeniji savez: kvalitativna, vremenska ili prostorna promjena (Heb 7,22)

Pregledni članak

M. Odobašić, Savez na Sinaju - objavu Božjega milosrđa. Teologija Saveza u Knjizi Izlaska

J. Schmatocich, Die alttestamentliche 'Bundestheologie'. Eine Systematisierung biblischen Traditionen

Mario Cifrak, Savez u izvještajima Posljednje večere

D. Tomašević, Savez u Lukinom evanđelju i Djelima apostolskim

B. Mrakovčić: Savez u poslanici Galaćanima

M. Vidović: Savezno poimanje Crkve u EF 1-2

Stručni članak

K. Višaticki: Savez u Poslanici Galaćanima

L. Marijanović: Novi i životonosni put u poslanici Hebrejima

PRIOPĆENJA

I. Raguž: Filozofsko-teološka promišljanja o 'negativnim sigunostima' Jean-Luca Mariona

RECENZIJA

A. Tamarut: Da bismo umali udjela s kristom. Izabrne teme iz sakramentalne teologije (Danijel Crnić)

K. Čvrljak: Uvod u filozofiju renesanse. Renesansna filozofija mišljenja ususret filozofiji (Danijel Tolvajčić)

1002101
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
br.1
Meki
2013.
17 x 24 cm
Časopisi