Bogoslovska smotra, 2010. - br. 3

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

IDENTITET SVEĆENIKA DANAS: OČEKIVANJA I PASTORALNA ZBILJA

Radovi 50. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu

26. - 28. siječnja 2010.

UVODNIK

S. Kušar: Teologija solidarna sa svojim vremenom

POZDRAVNI GOVOR

N. Malović: Izvješće o 50. Teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu, 26. - 28. siječnja 2010.

ČLANCI

Izvorni znanstveni rad

J. Baloban: Teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu U (ne)dovršenoj perspektivi Drugoga vatikanskog koncila

A.Hoblaj: prezbiterov identitet i katehetski ministerij

Ivan Štengl: Odgovornost i briga svećenika za vlastito psihičko zdravlje

Gordan Črpić: Crtice o stanju i perspektivama svećenika u društvu

Pregledni članci

Adalbert Rebić: Teološko-pastoralni tjedan u službi permanentnoga obrazovanja

J. Garmaz: Prezbiter - služitelj i voditelj župne zajednice

M. Nikić: Svećenička duhovnost - integrativni čimbenik svećeničkog identiteta

I. Šarčević: Svećenik: u svijetu kod kuće i bez kuće

M. Nikić: Svećenička duhovnost - integrativni čimbenik svećeničkog identiteta

Stručni članak

Bono Zvonimir Šagi: Župna zajednica i župnik danas

Mihály Szentmartonii: Putovi i stranputice izgradnje svećeničkog identiteta

PRIOPĆENJA

A. Vukmanović: Pastoralni plan između potreba i autopromocije. Ili: kako je rastao Pastoralni plan Župe sv. Josipa, Zagreb, za pastoralnu god. 2009.-2010.

IZVJEŠĆA

M. Cifrak: 'Živimo u tijelu'. XXII. Međunarodna biblijska konferencija, Szeged, 9.-11. rujna 2010

RECENZIJE

M. Biškup: Ljudska prava. Povijesno-teološki osvrt (Stjepan Baloban)

Teološka promišljanja o pastoralu samaca (Zbornik radova) (Adolf Polegubić)

I. Džinić - I. Raguž (ur.) 'Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega' Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života (Valentina Kanić)

Charles Taylor, Etika autentičnosti (Jasna Ćurković)

1002103
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Meki
2011.
17 x 24 cm
Časopisi