Bogoslovska smotra, 2010. - br. 4

1

Autori:

8,30 €
s PDV-om
Težina: 0.50 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:UVODNIK

Ž. Tanjić: Bogoslovska smotra i duh Drugoga vatikanskog koncila

ČLANCI

Izvorni znanstveni rad

D. Tolvajčić: Nerealistička filozofija religije Dona Cupitta

M. Kovačić - B. Lujić: Božja vladavina u Ps 97

M. Matjaž: Učenici u Markovu evanđelju između nerazumijevanja, straha i vjere

F. Podgorelec: Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu

Z. Pažin - V. Dugalić: Utjecaj pohađanja mise na kvalitetu bračnog života. Rezultati znanstveno-istraživačkog projekta Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života

Prethodno priopćenje

M. Zovkić: Elementi univerzalne etike u Pavla i stoičkog filozofa Seneke

Pregledni članci

B. Ćuk: Ivan Duns Skot i skotizam u hrvatskoj periodici prve polovice 20. stoljeća

J. Brančić: Ricourova 'podučena egzegeza'

D. Brančić: Zagrebačka metoda čitanja Biblije

N. Ikić: Sakramenti in genere communicatio in sacris i sakramentali u katoličkom i pravoslavnom nauku i praksi

Lidija Matošević: Temeljne pretpostavke protestanskog poimanja zadaće teologa i teologije u odnosu prema zajednici vjernika

Nikola Vranješ: Ostvarivanje sinodalnog stila pastoralnog djelovanja na župnoj razini. Djelovanje kao autentičan izričaj zajedništva Crkve

PRIOPĆENJA

P. Bašić: Kašićeva Biblija u knjizi Stjepana Krasića Počelo je u Rimu, Dubrovnik 2009.

RECENZIJE

S. Lasić: Pravo na rođenje u učenju Crkve (Zvonko Pažin)

SADRŽAJ GODIŠTA

1002104
0352-3101
Kršćanska sadašnjost
Meki
2011.
17 x 24 cm
Časopisi