Communio, međunarodni katolički časopis - br. 109 (2010)

Autori:

11,95 €
s PDV-om
Težina: 0.25 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:

Jean-Pierre Batut: Je li imenovanje Ocem nasilno prisvajanje

Domagoj Runje: Očinstvo u Bibliji i tri Adama

Benoít Bayle: Otac i majka: spolno različito roditeljstvo?

Jean Hauser: Pravo i očinstvo

Rémi Brague: Naravni i božanski zakon

Eberhard Schockenhoff: Naravno pravo u prijelazu

Robert Spaemann: Ljudsko dostojanstvo i ljudska narav

Kardinal Walter Kasper: Kršćani i Židovi jedan narod Božji

Jan-Heiner Tück: Tko vas dira, dira mi zjenicu oka.

Ivan Šaško: Naglasci iz susreta židovske i kršćanske liturgije

Anton Štrukelj: Židovi i kršćani braća blizanci

Rémi Brague: Bog kršćana, Bog muslimana

Petar Henrici: Filozofski modeli Crkve novoga vijeka

Bertram Stubenrauch Michael Seewald: Koncil i Crkva

Hans-Ulrich Weidemann: Ekklesia Židova i pogana

Claude Dagens: Mala meditacija o vidljivosti Crkve

1006109
1847-6465
Kršćanska sadašnjost
Godina 36 (2010)- broj 109
Meki
2011.
18 x 25,5 cm
Časopisi