Communio, međunarodni katolički časopis - br. 111 (2011.)

Autori:

11,95 €
s PDV-om
Težina: 0.25 kg
Rasprodano

Novi broj međunarodnoga katoličkog časopisa „Communio“ u četiri zasebne i tematske cjeline donosi  petnaest priloga raznih inozemnih i domaćih teologa. U prvome i najvažnijem dijelu doneseno je osam članaka posvećenih radu i svetkovanju.Rad i radna svakidašnjica u modernome su, visokoindustrijaliziranome i tehnološkom društvu, zadobili ono značenje koje biblijski pisci i kasnija kršćanska tradicija nisu mogli ni naslutiti. Danas kada ljudski rod stoji pod pritiskom ekonomske i tehničke racionalnosti i učinkovitosti, kršćanska misao i praksa pružaju značajan doprinos i dragocjene poticaje temi teologije i etike rada. Rudolf Hoppe, profesor novozavjetne egzegeze na KBF-u u Bonnu, piše o temi „Tko neće raditi, neka i ne jede“ ili o značenju „rada“ u Novome zavjetu. Thomas Prügl, profesor crkvene povijesti na KBF-u u Beču, svoj je članak naslovio „Ora et labora: Teologija rada u antičkom i srednjovjekovnom redovništvu?“, a Vladimir Dugalić s KBF-a u Đakovu „O subjektivnosti i objektivnosti ljudskoga rada u svjetlu socijalnoga nauka Crkve“. Christian Stoll, asistent na Institutu za dogmatsku teologiju u Beču, piše o temi „Rođenje modernoga kapitalizma iz duha kalvinizma“ s podnaslovom: „Iščitavanje 'Protestantske etike' Maxa Webera“, dok umirovljeni profesor biblijske teologije Ivan Dugandžić piše o šabatu, o njegovome mjestu i značenju u životu naroda Božjega. Kurt Appel, profesor fundamentalne teologije na KBF-u u Beču piše o temi „Svetkovina, subota i Mesijin dolazak na temelju nekih misli Giorgioa Agambena“, Željko Tanjić, rektor Katoličkoga sveučilišta u Zagrebu piše o nedjelji kao izvoru identiteta i slobode, a Olivier Boulnois, profesor srednjovjekovne filozofije s Katoličkoga instituta u Parizu, o temi „S onu stranu kreativnosti – kršćanstvo i suvremena umjetnost“.Druga važna cjelina posvećena je apostolicitetu Crkve. Mnogi temu 'apostoliciteta' smatraju presudnim kontroverznim pitanjem kršćanskih konfesija. Katolički apologeti razvili su učenje o apostolicitetu Crkve kao važnom dokazu protiv reformatorskih crkvenih novonastalih zajednica. Kasnije su protestantski apologeti iznosili svoje dokaze protiv Katoličke crkve predbacujući katoličanstvu da je ostavilo i promijenilo apostolski nauk (vjeru) unošenjem u svoje učenje nove dogme. Važnu je ulogu u tom pogledu imao kardinal J. Newman koji je obranio katoličko učenje od toga prigovora svojim učenjem o razvoju dogmi. Toj su temi posvećena četiri rada inozemnih teologa. U posljednje dvije cjeline donesena su najprije dva rada o Henriju de Lubacu i jedan ogled o knjizi Josepha Ratzingera „Isus iz Nazareta, II. dio“.

1006111
1847-6465
Kršćanska sadašnjost
Godina 37 (2011.) br. 111, Zagreb
Meki
2012.
18 x 25,5 cm
Časopisi