Communio, međunarodni katolički časopis - br. 116 (2013.)

Autori:

11,95 €
s PDV-om
Težina: 0.25 kg
Rasprodano

SADRŽAJ:CRKVA

Kardinal Walter Kasper: Narod Božji – tijelo Kristovo – communios u Duhu Svetomu

O ekleziologiji polazeći od Drugoga vatikanskog sabora

Hermann J. Pottmeyer: Dijaloške strukture u Crkvi i teologija zajedništva (communio) Drugoga vatikanskog koncila

Jean-Robert Armogathe: Ponovno Razmatranje Newmana

Kurt kardinal Koch: Ekumenizam u mijeni

O budućnosnom potencijalu Dekreta o ekumenizmu

Unitatis redintegratio
OBRED

Ante Crnčević: Obredna forma vjere

Živjeti vjeru s povjerenjem u obredu

François Cassingena-Trévedy: Liturgijska obrednost: prostor slobode

Luigi Girardi: Kršćanska posebnost obreda: njegovi kristološki i pneumatološki smisao

Jean-Robert Armogathe: »Dostojno je pravedno« - razmišljanje o obredu i pravu

Peter Henrici: Dvosmislenost obreda prema Mauriceu Blondelu

Simon Icard: Obred i duhovovni napredak u Pravilu svetoga BenediktaOGLEDI

Thomas Södig: Obraćenje na istinu

Pavlov motiv i njegovo značenje u razdoblju moderne

Primjeri – John Henry Newman i Edith Stein


Kardinal Angelo Amato: Procesi proglašenje blaženim i svetim Kriteriologija, procedura i značenje

Olivier Boulnois: Slika i bogohuljenje

Brian Ferme: Od katedralnih škola do Studia generalia: Ex corde ecclesiae
1006116
1847-6465
Kršćanska sadašnjost
Meki
2013.
Časopisi