Camera apostolica 2. sv. Annatae, introitus et exitus, obligationes pro communibus servitiis, obligationes et solutiones -

Monumenta Croatica vaticana (1302.-1732.)
200,00 kn
s PDV-om

Ovaj drugi svezak Monumenta Croatica Vaticana nastavak je sustavnoga objavljivanja povijesnih izvora Tajnoga Vatikanskog arhiva. Ovaj svezak sadrži gradivo iz različitih serija arhivskoga fonda Apostolske komore (Camera Apostolica). Premda je riječ o gradivu financijske naravi riječ je o novčarskim obvezama pojedinih crkvenih velikodostojanstvenika (nadbiskupa, biskupa, opata) te potvrdama o uplačenim iznosima u različite svrhe, kao što je imenovanje biskupom ili opatom, ti su dokumenti izvanredan povijesni izvor. Oni nam daju podatke o crkvenim osobama, crkvama i samostanima, o njihovoj gospodarskoj procjeni, pa su time izvor ne samo za crkvenu i kulturnu, nego i za gospodarsku povijest Hrvatske. Izvori se odnose na cijelo etničko hrvatsko područje, pa prema tome uz dokumente koji se odnose na područje suvremene hrvatske države, svezak sadrži i dokumente koji se odnose na Bosansku i Kotorsku biskupiju.
9050170
978-953-151-381-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi + omot
2001.
17 x 24 cm, 952 str.