Abstractiones de libro sententiarum (13./14. st.)

Editio princeps s podatcima o autoru, djelu, rukopisu i izvornome tekstu
50,00 kn
s PDV-om

Martin Zadranin teološki je studij završio u Parizu, a krajem 13. i početkom 14. st. bio je predavač teologije na dominikanskom učilištu u sjevernoj Italiji gdje nastaje i njegov spis - Abstractione de Libro Sententiarum-(Izvadci iz komentara Sentencija). Riječ je o komentaru Sentencija Petra Lombardskog koji je do pojave - Suma - Tome Akvinskog bio gotovo jedini teološki spis na kojega su svoja teološka promišljanja vezivali ranosrednjovjekovni teolozi. Martinov spis je, osim svoje teološke važnosti, značajan i za povijest hrvatske kulture jer se radi o prvom sustavnom prikazu osnovnih teoloških problema te moralno-praktičnih tema.
9050240
978-953-11-0290-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2006.
16,5 x 24 cm, 196 st