Dnevnik - Diarium (1810. - 1815.) - svezak 2

280,00 kn
s PDV-om

Trideset godina dijeli izlazak iz tiska drugog sveska kritičkog izdanja „Dnevnika“ zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca od objelodanjivanja prvog sveska.

Prvi je, da podsjetimo, izišao 1987. godine i obuhvaćao je razdoblje od 1801. do 1809. a priredili su ga, kao i ovaj drugi svezak, Josip Kolanović i Metoda Hrg.

Nakon objave 1. sveska „Dnevnika“ prešlo se na prijepis i prijevod latinskoga predloška za godine 1810. do 1815. Josip Kolanović, danas najbolji poznavatelj Vrhovčeva opusa u Hrvatskoj  u arhivističkom i historiografskom smislu, napisao je za ovo izdanje „Uvodne napomene“, svojevrsni vodič i kroz Vrhovčev „Dnevnik“, ali i kroz problematiku njegova kritičkog objelodanjivanja dok je Riječ unaprijed za ovaj svezak napisao Drago Roksandić.

Na Vrhovčev „Dnevnik“ kao povijesni izvor upozorio je još 1925. godine Ferdo Šišić pa onda Stjepan Antoljak koji je tvrdio da je „Dnevnik“ „neizcrpljiva riznica za događaje od 1801. do 1825.“. O Vrhovčevu „Dnevniku“ i njegovu značenju za proučavanje političke i kulturne povijesti najviše je pisala Miroslava Despot. Ona je u svojim tekstovima poznala svjetsku javnost s Vrhovčevim „Dnevnikom“, a u domaćem je tisku objavila niz radova u kojima je istaknula značenje toga „Dnevnika“ kao izvor političke, kulturne i
zdravstvene povijesti hrvatskoga naroda početkom 19. st. Jednako je on važan i za proučavanje nekadašnjeg života i prilika u Zagrebu i Hrvatskoj pa i same Europe na početku 19. st.. Bernardi Stulli isticao je važnost „Dnevnika“ za razumijevanje krupnih zbivanja hrvatske povijesti u razdoblju odjeka Francuske revolucije, Napoleonovih ratova i buđenja mađarskog nacionalizma.

Ovo monumentalno vrelo od kapitalne važnosti za hrvatsku historiografiju tiskano je kao suizdanje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka za povijest i Zavoda za hrvatsku povijest te Kršćanske sadašnjosti.

9050290
978-953-11-1009-9
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
I. suizdanje, Zagreb
Tvrdi uvez s ovitkom
2017.
18 x 24; 907 str.