Croatica Christiana Periodica, br. 45 (2000.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Z. Ladić: Prilog životopisu trogirskog biskupa Nikole Kažotića (1362.-1371.)

J. Bouzereau: La vie contemplative daprs le Chasteau de virginite de Georges dEslavonie

Z. Pešorda: Prilog povijesti franjevaca u srednjovjekovnom Dubrovniku

Z. Strika: "Votum de processu contra Eugenium papam IV" Ivana Stojkovića na Baselskom saboru (1433)

L. Čoralić: Hrvati u procesima mletačke inkvizicije. Šesti dio: protestantizam, magija i ostali procesi

M. Berljak: Marko Antun de Dominis u pismima Huga Grotiusa

S. Bertoša: Doseljenici s Kvarnerskih otoka u pulskim matičnim knjigama krštenih tijekom XVII. stoljeća

J. Baloban: Josip Stadler (1843.-1918.) svećenik i profesor zagrebačke nadbiskupije

P. Aračić: Pastirski pohodi biskupa Josipa Jurja Strossmayera u đakovočkoj i srijemskoj biskupiji

R. Skenderović: Crisinium i lutrija-dva neuspjela pothvata beogradskog nadbiskupa Rafaela Rodića (1924.-1936.)

PRIKAZI I RECENZIJE

Monumenta Croatica Vaticana 1, Zagreb-Rim, 1996. (Z. Ladić)

A. Duplančić: Regesta zapisnika splitskog Velikog vijeća od 1620. do 1755. godine. Građa i prilozi za povijest Dalmacije 14, Split, 1998.(G. Ravančić)

E. Duffy: Sveci i grešnici-povijest papa, Rijeka, 1998.(M. Bogović)

J. A. Soldo: Kratka povijest Šibenske biskupije (o 700. obljetnici), Šibenik, 1997. (L. Čoralić)

I. Stjepčević: Lastava: Historijski pregled, Perast, 1997. (L. Čoralić)

P. Butorac: Razvitak i ustroj peraške općine, Perast, 1998. (L. Čoralić)

Č. Vidmarović: Gradišćanskohrvatske teme II, Crikvenica, 1998. (Ž. Holjevac)

I. Prijatelj-Pavičić: Kroz Marijin ružičnjak. Zapadna marijanska iknografija u dalmatinskom slikarstvu 14.-18. stoljeća, Split, 1998. (Z. Ladić)

L. Tomašević: Hrvatska katolička misija u Münchenu, Split-Müchen, 1998. (V. Kapitanović)

K. Ljubić (1835.-1897.): Život i djelo (zbornik), Makarska, 1998. (V. Kapitanović)

M. Orbini: Kraljevstvo Slavena, Zagreb, 1999. (L. Čoralić)

IZVJEŠĆA

J. Kovačić: O podrijetlu Vice Pribojevića

LJ. Maračić: Kroničarski zapisi istarskih franjevaca konvetualaca iz XVIII. stoljeća

PRIMLJENE PUBLIKACIJE

1003045
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2000.
Meki
2011.
17 x 24 cm
Časopisi