Croatica Christiana Periodica, br. 47 (2001.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Boris Nikšić: Sukobi u Bizantskom carstvu oko pitanja unije prije pada Konstantinopola

Zef Mirdita: Tko su Maurosvlasi, odnosno Nigri Latini u Ljetopisu pop Dukljanina

Milko Brković: Katoličanstvo bosansko-humanskih vladara i velmoža

Augustin Pavlović: Prva doktorska promocija na hrvatskom sveučilištu-Zadar 1564.

Vijoleta Herman: Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkom biskupu Aleksandru I. Mikuliću 1688.

Ivana Prijatelj-Pavičić: Prilog poznavanja sakralnog slikarstva u mletačkoj Dalmaciji i Boki Kotarskoj na prijelazu iz XVII. u XVIII. st.

Slaven Bertoša: Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule od XVII. do XIX. stoljeća

Zlatko Matijević: Biskup Mahnić i talijanska okupacija otoka Krka (1981.-1920.)

PRVI KONGRES HRVATSKIH POVIJESIČARA U ZAGREBU (9.-11. XII. 1999. I 6. V. 2000.): RADOVI I SEKCIJE ZA CRKVENU POVIJEST

Z. Grijak: Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politici austrougarskih vlasti u Bosni i Hercegovini

Z. Matijević: Hrvatski katolički pokret (1903.-1929.)

J. Krišto: Petar Rogulja i razvoj Hratskog katoličkog pokreta. Uz 80. obljetnicu smrti

B. Jandrić: Tisak komunističkih vlasti u Hrvatskoj u pripremanju monitornog procesa protiv nadbiskupa Stepinca (1946.)

MANJI PRILOZI

S. Pilipović: Novi prijedlog za interpretaciju crkvene arhitekture u Zmijevcima (V.-VII. st.)

L. Čoralić: Prilog životopisu ninskog biskupa Šimuna Divinića (1646.-1649.)

PRIKAZI I RECENZIJE

R. Bratož: Il cristianesimo aquileiese prima di Costantino fra Aguileia e Poetovio, Udine-Gorizia, 1990. (L. Margetić)

Stanko Andrić: Čudesa svetog Ivna Kapistrana-povijesna i tekstualna analiza, Slavonski Brod, 1999.(E. Obranić)

Jakov Pletikosa: Putovanje k Jerozolimu god. 1752., priredili Josip Lisac i Mirjana Šokota, Šibenik, 2000. (L. Čoralić)

P. Klarić (ur.): Župa Dubravice u prostoru i vremenu, Dubravice, 2000. (L. Čoralić)

Acta Histriae VIII, Koper, 1999. (L. Čoralić)

Stari krajepisi Istre, priredio D. Darovec (Z. Ladić)

Laszlo Hadrovics: Srpski narod i njegova Crkva pod turskom vlašću, Zagreb, 2000. (F. Šanjek)

Nikša Stanić, Mihovil Pavlinović: Izabrani politički spisi, Zagreb, 2000. (F. Šanjek)

Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske(Ž. Holjevac)

Hrvatska srednjovjekovna diplomacija (M. Matijević)

Ivica Golec: Povijest školstva u Petrinji 1700.-2000.,(M. Matijević)

Stanislav Stolarik: Humenski Zavod i tojica košićih mučenika (F. Mirošević)

Jozo Marević: Latnisko-hrvatski enciklopedijski rječnik (F. Mirošević)

Zdenko Radelić, Božidar Magovac: S Radićem između Mačeka i Hebranga (F. Mirošević)

Dušan Bilandžić: Hrvatska moderna povijest (F. Mirošević)

Časopis za suvremenu povijest 2/2000. (F. Mirošević)

PRIMLJENE P

1003047
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2001.
Meki
2001.
17 x 24 cm
Časopisi