Croatica Christiana Periodica, br. 48 (2002.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

"Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE

L. Margetić: Neka pitanja iz starije povijesti sjevernog Jadrana

P. Sedlák: Plemićka obitelj Aba u Slovačkoj i Hrvatskoj u razdoblju 13.-14. stoljeća

A. Šuljak: Zapisnici kanonskih vitizacija 18. stoljeća u istočnoj Hrvatskoj

I. Golec: Svečenici župe sv. Lovre u Petrinji i njihov doprinos hrvatskom narodnom preporodu (1790.-1848.)

PRILOZI

S. Bertoša: O pripadnicima nekatoličkih vjera u Puli od 17. do 19 stoljeća

M. P. Pedani: Das Triplex Confinium: diplomatische Probleme nach dem Karlowitz Fieden

L. Čoralić: Prilog životopisu šibenskog biskupa Jeronima Blaža Bonačića (1759.-1762.)

L. Čoralić-I. Prijatelj Pavičić: Prilog poznavanju crkve sv. Marije u Blizini

P. Runje: Neka zadarska Gospina svetišta u srednjem vijeku

V. B. Lupis: Prilozi poznavanju arhitekture 19. i početka 20. stoljeća u Boki kotorskoj

PRIKAZI I RECENZIJE

Statut pulske općine (Statuta Communis Polae), Povijesni muzej Istre, Pula, 2000. izd. M. Križman (L. Margetić)

Slovenija in sosedne deleže med antiko in karolinško dobo-začetki slovenske etnogeneze (Slowenien und die NachbarlȤnder zwischen Antike und Karllingischer Epohe), I-II, ur. R. Bratoža, Ljubljana, 2000. (L. Margetić)

Lovorka Čoralić: U gradu svetog Marka: povijesti hrvatske zjednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb, 2001. (Z. Jelaska)

Hrvatska 1848. i 1849. Zbornik radova, gl. urednik: Mirko Valentić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001. (Z. Jelaska)

Boris Nikšić: Osmansko Carstvo 17. stoljeća očima bivšeg zarobljenika: opis osmanskog dvora i države Nikole Matije Iljanovića, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001. (Z. Jelaska)

Emil Hilje: Gotičko slikarstvo u Zadru, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.(M. Kunčić)

Pejo Ćošković: Suset sa zagubljenom poviješću: područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb, 2001. (M. Matijević)

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 18, Zagreb, 2000. (M. Matijević)

Zbornik o Pavlu Posiloviću, Gradska knjižnica ""Juraj Šižgorić"" u Šibeniku, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Šibenik-Zagreb, 2001.(M. Matijević)

Oslobođenje Klisa godine 1956.. Radovi sa znanstvenog skupa održanog u Klisu 1996 godine, pos. otisak iz časopisa ""Mogućnosti"", 4-6/2000., Književni krug, Split, 2001. (S. Homa)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE(M. Biškup)

1003048
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2001.
Meki
2002.
17 x 24 cm
Časopisi