Croatica Christiana Periodica, br. 49 (2002.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

DOSSIR

BLAŽENI AUGUSTIN KAŽOTIĆ I NJEGOVO DOBA

Znanstveni skup u povodu "Godine bl. Augustina Kažotića"

RASPRAVE I PRILOZI

Guy Bedoouelle: Dominikanci i uloga sveučilišta u Kažotićevo vrijeme

Zdravka Jelaska: Ugled trogirskog roda Kažotića u XIII. i XIV. stoljeću

Ante Gulin: Augustin Kažotić u povijesnim izvorima

Ivan Šaško: Biskup Kažotić promicatelj knjige u Hrvata, s posebnim naznakama iz povijesti liturgije

Zlatko Matijević: Jesu li Kažotićeve ideje u pravednom društvu ravnopravnih građana još uvijek prepoznatljive

PRIKAZI I RECENZIJE

Filip de Diversis: Dubrovački govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta, Zagreb-Dubrovnik, 2001. (L. Čoralić)

Juraj Rattkay: Spomen na kraljeve i banove Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, Zagreb, 2001. (M. Kevo)

Pavel Naldini: Cerkveni krajepis ali opis mesta in škofije Justinpolis, ljudsko Koper (redakcija Darko Darovec) Koper, 2001. (L. Čoralić)

Klovićev zbornik: minijatura-crtež-grafika 1450.-1700. (uredio Milan Pelc), Zagreb, 2001. (L. Čoralić)

Franjo Emanuel Hoško: Franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj kroz stoljeća, KS, Analecta Croatica Christana, sv. 32, Zagreb, 2000. (J. Barbarić)

Franjo Emanuel Hoško: Franjevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj, KS, Analecta Croatica Christana, sv. 34, Zagreb, 2001.(J. Barbarić)

Ljudevit Anton Maračić: Maleni i veliki: franjevci konventualci u Istri, Zagreb, 2001. (L. Čoralić)

Mladen Ančić: Na rubu Zapada: tri stoljeća srednjovjekovne Bosne, Zagreb, 2001.(Z. Jelaska)

Ante Gulin: Hrvatski srdnjovjekovni kaptoli: Loca credibilia sjeverne i središnje Hrvatske, Zagreb, 2001.(Z Jelaska)

Lovorka Čoralić: Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Zagreb, 2001. (M. Kevo)

Ive Mažuran: Karlobag 1251.-2001., Karlobag, 2001. (Ž. Holjevac)

Petar Strčić: Košljun i franjevački samostan, Rijeka-Košljun, 2001. (S. Bertoša)

Starine HAZU, knj. 61, Zagreb, 2000. (L. Čoralić)

Stanko Andrić: Potonuli svijet. Rasprave o slavonskim i srijemskim srednjovjekovlju, Slavonski Brod, 2001. (F. Šanjek)

Jacques Mercier: Povijest Vatikana (L. Čoralić)

IN MEMORIAM

Franjo kardinal Kuharić (1919.-2002.) (F. Šanjek)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE(M. Biškup)

1003049
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2002.
Meki
2002.
17 x 24 cm
Časopisi