Croatica Christiana Periodica, br. 50 (2003.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Lujo Margetić: Jeronimov Oppidum Stridonis

Krešimir Bušić : Prilog poznavanju povijesnog razvoja kršćanstva na vinkovačkom prostoru: kontinuitet društvenog i urbanog života oko gotičke crkve svetog Ilije (Meraja) u Vinkovcima

Tomislav Galović-Perica Dujmović: Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima sv. Martinu i sv. Apolinaru na otoku Krku

Lovorka Čoralić: Prilog životopisu trogirskog biskupa Michelangela Farolfija (1713.-1715.)

Slaven Bertoša: Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama(17.-19. st.), I. dio

Zoran Grijak: Djelovanje dr. Karla Horvata na Zavodu sv. Jeronima u Rimu

Zlatko Matijević: "Narodno-obrambena sekcija" Hrvatskog katoličkog akademskog društva "Domagoj" (1913./1914.)

PRIKAZI I RECENZIJE

Najnoviji pregledi hrvatske povijesti na stranim jezicima (Srećko M. Džaja)

Ljudevit Anton Maračić: Malo čudo hrvatsko: hrvatski tagovi u Vječnom Gradu, Zagreb, 2001. (L. Čoralić)

Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima (1901.-2001.): Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima (priredio Jure Bogdan) Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 2001., 1214 str. (ilustracije I-CV) (L. Čoralić)

Mirjana Polić Bobič: Hrvatska/Španjolska: povijesne i kulturne veze (Croacia/Espana: relaciones históricas y culturales), Zagreb, 2001. (L. Čoralić)

Svetozar Pribićević: Izabrani politički spisi (uredio Hrvoje Matković), Zagreb, 2000. (F. Mirošević)

Nada Kisić Kolanović: NDH i Italija, Zagreb, 2001. (F. Mirošević)

Elvis Orbanić: Katedra Svetog Nicefora: povijesna skica Pićanske biskupije, Pazin, 2002. (L. Čoralić)

Korabljica 8:L. Čoralić: Hrvatski tragovi u Mletcima, Zagreb, 2002. (Z. Jelaska Marijan)

Hrvatski biografski leksikon, sv. V. (Gn-H), gl. urednik Trpimir Macan, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 2002. (L. Čoralić)

Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 43, Zagreb-Zadar, 2001. (S. Homa)

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavooda za povijesne i i društvene znanosti HAZU, vol. 19, Zagreb, 2001. (I. Matić)

Građa i prilozi za povijest Dalmacije, sv. 17, Split, 2001. (Z. Jelaska Marijan)

Acta Histriae X.: prispevki z mednarodne konferencije "Čast: identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.)", Koper 11.-13. november 1999, Koper 2000. (L. Čoralić)

Juraj Kolarić: Katoličko djetićko društvo u Zagrebu, 1855.-1945., Zagreb, 2001. (Z. Matijević)

Mato Repić: Uspomene lepoglavskog župnika, 1946.-1999., Varaždinske Toplice 2002. (J. Fijok)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE(M. Biškup)

1003050
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2002.
Meki
2003.
17 x 24 cm
Časopisi