Croatica Christiana Periodica, br. 51 (2003.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Matija Berljak: Neslaganja Marka Antuna De Dominisa i Galilea Galileja o optici, plimi i oseci

Vesna Munić: Srednjovjekovno crkveno graditeljstvo Mošćeničke župe

Slaven Bertoša: Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule prema puljskim matičnim knjigama, 17.-19. stoljeće (II. dio)

Zlatko Kudelić: Prijedlog dvoskih savjetnika caru Leopoldu I. o smenjivanju marčanskog biskupa Gabrijela Mijakića i sužavanju vlaških povlastia iz 1668. godine

Tihomir Rajčić: Pregled uloge Srpske pravoslavne crkve u nastanku i razvoju srpskog nacionalnog pokreta u austrijskoj Dalmaciji

Lovorka Čoralić: Prilog životopisu osorskog biskupa Šimuna Spalatina (1781.-1798.)

Zlatko Matijević: Jedan dokument o Hrvatskom katoličkom pokretu: Ljuboslav Kuntarić i apologija Hrvatskog katoličkog seniorata

Zdravka Jelaska Marijan: Interpretacija događaja vezanih uz 1102. godinu udžbenicima povijesti korištenim na području današnje Republike Hrvatske od kraja 1. svjetskog rata do školske godine 2001./2002.

PRIKAZI I RECENZIJE

Ante Nador-Zoran Ladić: Povijest Hrvata: Ilustrirana kronologija/History of Croatians: Illustrated Chronology, Zagreb, 2003. (L. Čoralić)

Miroslav Bertoša: Izazovi povijesnih zanata: lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb, 2002. (L. Čoralić)

Lujo Margetić: Prikazi i diskusije, Split, 2002. (Z. Jelaska Marijan)

Mljetski statut, Split-Dubrovnik, 2002. (Z. Jelaska Marijan)

Ludovik Crijević Tuberon: Komentari o mom vremenu, Zagreb, 2001. (Z. Ladić)

Sebastijan Slade: Dubrovačka književna kronika, Zagreb, 2001. (Z. Ladić))

Milko Brković: Srednjovjekovna Bosna i Hum: Identitet i kontinuitet, Mostar, 2002. (L. Čoralić)

Ljerka Perči: Polja prošlosti, Varaždinske toplice, 2002. (M. Kevo)

Željko Holjevac: Gospić u Vojnoj Krajini (1689.-1712.-1881.), Zagreb, 2002. (M Kevo)

Milovan Petković: Emilij Laszowski Szeliga 1868.-1949., Zagreb, 2000. (M. Kevo)

Mladen Domazet-Marin Vuletin: Donjokaštelanska svakodnevica 1900.-1939. Zagreb, 2002. (Z. Jelaska Marijan)

Sanja Cvetnić: Loytre za ray nebeszki: križna drva i kapelice u Turopolju, Zagreb, 2002. (L. Čoralić)

Hrvatska u doba kneza Branimira (zbornik radova), Zadar, 2002. (M. Matijević)

Zbornik o Tomi Babiću, Šibenik-Zagreb, 2002. (M. Matijević)

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru sv. 44., Zadar-Zagreb, 2002. (T. Popić)

Franjo Šanjek: Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima, 13.-15. st., Zagreb, 2003. (L. Čoralić)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE(M. Biškup)

1003051
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2003.
2003.
17 x 24 cm
Časopisi