Croatica Christiana Periodica, br. 53 (2004.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Robert Holjevac: Ivan Stojković i eklezioški aspekt u svjetlu njegove suvremenosti i baselskih pregovora s Česima (Stojković i Česi na Baselskom koncilu u tekstu suodnosa husitizma i bosanskih hereza)

Relja Seferović: Duhovne promjene u Rimskoj Crkvi u prizmi rada srednovjekovnih prevoditelja

Joško Kovačić: Još o rodu Vicka Pribojevića

Slaven Bretoša: Iz crkvenih prošlosti Barbana (16.-19. stoljeće)

Luc Orešković: La notion de conversion aux frontires de l' Europe: un aspect du catholicisme dans le diocse de Senj-Modruš aux XVIIe et XVIIIe sicles

Damir Matanović: Dva tumačenja patronatskog prava u Brodu na Savi iz 1754. i 1801. godine

Ivan Pederin: Židovsko pitanje u srednjoj Europi i Hrvatskoj u XIX. stoljeću

DOSSIER

IZ PROŠLOSTI BARSKE NADBISKUPIJE

Savo Marković: Benediktinska opatija sv. Marije Ratačke kod Bara: Acta diplomatica et iuridica

Lovorka Čoralić: Prilog Životopisu barskog nadbiskupa Andrije Zmajervića (1671.-1694.)

PRIKAZI I RECENZIJE

Toma Arhiđakon: Historia Salonitana: Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, Split, 2003. (L. Čoralić)

Franjo Rački: Bogomili i patareni (priredio Franjo Šanjek), Zagreb, 2003. (L. Čoralić)

Matko Laginja: Znanstvena i knjiŽevna djela , Zagreb, 2003. (L. Čoralić)

Lovorka Čoralić: Šibenčani u Mlecima, Šibenik, 2003. (Z. Jelaska Marijan)

Petar Runje: Školovanje glagoljaša, Ogulin, 2003. (L. Čoralić)

Petar Strčić: Košljun i franjevački samostan. Povijesni pregled s izborom literature (drugo dopunjeno izdanje),Rijeka-Košlju-Krk, 2001.(T. Galović)

Veritatem facientes in caritate: Zbornik radova Međunarodnog simpozija o kardinalu Franji Šeperu povodom 20. obljetnice smrti, Zagreb, 2003. (L. Čoralić)

Antun Hek (ur. Josip Grbac i Sergije Jelenić), Pazin, 2003.(T. Galović)

Juraj Kolarić: Deset godina djelovanje obnovljene družbe "Braća Hrvatskog Zmaja" (1990.-2001.), Zagreb, 2001. (M. Kevo)

Milovoj Kovačić: Mihovil Kolarić, svećenik kateheta-vjeroučitelj u Koprivnici, Zagreb, 2003. (M. Kevo)

Ivica Golec: Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno kulturno središte Banske krajine (1777.-1871.), Sisak, 2003. (M. Matijević)

Zbornik otoka Drvenika, sv. II. (urednik Ivan PaŽanin), Drvenik, 2000. ( I. Prijatelj Pavičić)

PRIMLJENE PUBLIKACIJE(M. Biškup)

1003053
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2004
Meki
2004.
17 x 24 cm
Časopisi