Croatica Christiana Periodica, br. 54 (2005.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

"Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Orest Korčinskij: Kultna središta ljetopisnih Hrvata IX.-XIV. stoljeća u okolici gradine Stiljsko (Ukrajina)

André Tuilier: Jean Stojković de Reguse, lecteur de saint Jérôme

Juraj Lokmer: Europska sastavnica hrvatske obrane od Turaka: Družba svetog Mauricija u opisu Krbavske bitke popa Martinca

Čuro Vidmarović: Kada je hrvatski ban Toma Nadaždi preselio u zapadnu Ugarsku svoje podložnike iz vlastelinstva Velika i Međurić u današnjoj zapadnoj Slavoniji?

Dubravka Botica: Izvori za povijest sakralne arhitekture na području Vrbovečkog arhiđakonata (17. do 19. st.)

Slaven Bertoša: O dvjema crkvama Barbanštine

Lovorka Čoralić: Iseljenici s otoka Visa i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima

Jasna Turkalj: Prilog životopisu pravaša dr. Jurja Žerjavića, župnika u Mariji Bistrici (1874.-1910.)

GRAĐA

Stanko Tenšek: Hrvat-profesor na Sorboni i francuski književnik

Zoran Grijak: Političke i diplomatske okolnosti pokušaja uklanjanja nadbiskupa Stadlera iz Sarajeva 1913. godine. Dokumenti

PRIKAZI I RECENZIJE

Cvito Fisković: Spomenička baština Boke Kotarske (priredio Radislav TomiĆ), Zagreb, 2004. (L. Čoralić)

Spomenica paškog kaptola, Pag, 2003. (L. Čoralić)

Franjo Fisković: Krčka biskupija danas i u prošlosti- Dioecesis Veglensis, Krk, 2002. (T. Galović)

Božo Baničević: Korčulanska biskupija (1300.-1830.): prilog poznavanju povijesti Korčulanske biskupije, Split, 2003. (F. Mirošević)

Lovorka Čoralić: Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi, Zagreb, 2003. (B. Grbavac)

Branimir Kovačević: Suza za Bleiburg, Zagreb, 2003. ( M. Grahek)

Acta Histriae, god. 9, br. 1-2, Kopar, 2001. (M. Sladonja)

Moji Studenci, Studenci, 2003. (S. Bertoša)

Primljene publikacije (M. Biškup)

1003054
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2004.
Meki
2005.
17 x 24 cm
Časopisi