Croatica Christiana Periodica, br. 56 (2005.)

Autori:

13,27 €
s PDV-om
Rasprodano

"Časopis Instituta za crkvenu povijest

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

SADRŽAJ:

RASPRAVE I PRILOZI

Lenka Blehova Čelebić: Posljedice ekonmske krize po Katoličku crkvu u Kotoru krejem srednjeg vijeka: Historia calamitatum

Zvonko Džankić: Dominikanske bratovštine u Dubrovniku

Lovorka Čoralić: Marko Bravo-budvanski svečenik u procesu meltačke inkvizicije (1651. god.)

Pavao Knezović: Margitićev latinski tekst it 1704. otisnut bosanicom

Ennio Stipčević: Pisni duhovne: o narodnim nadbožnim pripijevkama Tome Babića i Jurja Muliha

Slaven Bertoša: O nekim posebnim skupinama u novovjekovnim matičnim knjigama grada Pule

Ljiljana Dobrošak: Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj

Jasna Turkalj: Pravački oprijedijeljeno svećenstvo Senjsko-modruške biskupije na saborskim izborima 1881. godine (izborni kotarevi: Novi Delice i Čabar)

Vlasta Švoger : Vjerska problematika u zagrebačkom liberalnom tisku 1848.-1852.

Alojzije Hoblaj: ""Anđeo Čuvar""-mjesečnik za djecu i mladež u prvoj polovici 20. stoljeća: doprinos religioznom odgoju u kontekstu općega odgoja i obrazovanja

Hrvoje Čapo: Prisiljeni živjeti s ratom: franjevci u Brodu, Požegi i Cerniku u Prvom svjetskom ratu (pogled kroz samostanske kronike)

Tomislav Žigmanov: Biskup Budanović u zavičajnoj i nacionalnoj historiografiji

Slavko Slišković: J.J. Strossmayer (4. IV. 1815.-8. IV 1905.), promicatelj europskog jedinstva

PRIKAZI I RECENZIJE

Hrvatski biografski leksikon, sv. VI. (I-Kal), glavni urednik Trpimir Macan, Leksikografski zavod ""Miroslav Krleža"", Zagreb, 2005.(L. Čoralić)

Filip de Diversis: Opis slavnog grada Dubrovnika, (predgovor, transkripcija i prijevod s latinskog Zdenka Janeković-Römer), Zagreb, 2004. (L. Čoralić)

Daniele Farlati: Hrvatski biskupi (s dodacima i ispravcima Jacopa Coletija); Uvod, prijevod s latinskog i bilješke: Kažimir Lučin, Split, 2004.(L. Čoralić)

Snježana Marija Marčec-Marta Jašo-Petar Strčić: Bratovštinska knjiga Sv. Antuna adovanskog iz Krasa (Dobrinjština, o. Krk; 1666.-1669, 1742.-1807.), sv. 1. Glagoljski rukopis (1666.-1669.) 1742.-1770., Kras-Krk, 2004. ( T. Galović)

Ivan Črnčić 1897.-1997. Povodom 100. obljetnice smrti ur. Zdravko Jelenović, Rijeka, 1999. ( T. Galović)

Milenko Pasinović: Hrvati u Crnoj Gori (s posebnim osvrtom na Boku kotarsku i drugu polovicu XX. stoljeća, Kotar-Rijeka 2005.(L. Čoralić)

Zagrebačka crkvena pokrajina: Zbornik radova znanstvenog skupa ""150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije"", Zagreb, 2004. (M. Klevo)

Mira Kolar: Hrvatski Radiša 1903.-1945. (2003.), Zagreb, 2004. (M. Grahek)

Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, Zbornik radova (gl. urednik Tomisla

1003056
0350-7823
Kršćanska sadašnjost
Zagreb, 2005.
Meki
2005.
17 x 24 cm
Časopisi